Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Randers tredobler besøg på sit site

Ny fællesoffentlig strategi for at gøre borgerne digitale er et boost i det kronjyske. Men der er barrierer, regeringen kan hjælpe med at fjerne

RANDERS: Randers Kommunes nye, intelligente hjemmeside og personlige univers støtter netop digitalisering og, der er sat turbo på Randers' digitale udvikling. Derfor hilser Randers den ny fællesoffentlige strategi for at gøre borgerne digitale velkommen. Men der er også barrierer, som regeringen kan hjælpe med at fjerne

- Vi er meget positive overfor den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Det er absolut den rette vej at gå. Randers Kommune har siden 2009 arbejdet ud fra sin egen digitaliseringsstrategi. Den ny fælles strategi er et boost for os, siger Rasmus Bak Møller, chef for staben Politik, Kommunikation og Digital service.

Randers gik i foråret i luften med en hjemmeside, der i særlig grad støtter, at flere kan betjene sig digitalt. Samtidig bliver hjemmesiden personlig i det øjeblik en borger logger sig på med NemID. Interessen blandt borgerne for den ny hjemmeside har været stor. Til trods for at en kampagne for hjemmesiden kun er i sin begyndelse.

Rundt på den ny hjemmeside dukker personlige oplysninger op, når borgeren er logget på. Det gælder personlig information om økonomi, bolig og sundhed. Flere personlige informationer og muligheder for selvbetjening er undervejs.
Samtidig er hjemmesiden særligt designet til, at netop selvbetjening kommer helt i top og er nemt at finde.

Enkle regler er nødvendigt
- Vores ønske er, at alle vores kanaler og platforme udmønter både vores egen digitaliseringsstrategi og den nye, fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Samtidig er det vigtigt at gøre opmærksom på, at for at kommuerne kan få flere borgere til at betjene sig digitalt, så er det tvingende nødvendigt, at regeringen arbejder på regelforenklinger. Der er i flere henseender så mange regler, at det er næsten umuligt at lave en fornuftig selvbetjeningsløsning. Borgeren vil skulle svare på alt for mange spørgsmål. Det må kunne gøres enklere for borgeren, siger Rasmus Bak Møller.

Via den ny hjemmeside er der også adgang til hver borgers personlige univers, MitRanders. Her logger bogeren ind med NemID, som også er loginmetoden til resten af det offentlige. I MitRanders er både økonomioverblik for den enkelte, overblik over boligoplysninger, børnenes skoleskema osv. Det er muligt at betjene sig selv for eksempel på boligområdet. Samtidgi er borgeren også i direkte kontakt med en række fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger.

- Kommunen er borgerens naturlige indgang til det offentlige. Det har vi ønsket at understøtte. Samtidig sikrer, at vi i kommunen benytter os af de eksisterende fælles løsninger og kun bruger egne ressourcer på at udvikle særlige løsninger, som gør det nemmere at være borger i Randers.

Randers Kommune har f.eks. udviklet en boligfane. Her er det muligt at bestille affaldssække, se byggesag, søge boligstøtte og anden relevant selvbetjening. Når det gælder fanen om børn, benyttes eksisterende løsninger til at vise forældre oplysninger om skoleskema og meget mere.

- Vi har kun været i luften i få måneder og kan endnu ikke sige så meget om besøgstal i MitRanders. Men vi kan allerede se, at borgerens interesse for vores hjemmeside er steget eksplosivt. I maj 2010 havde vi cirka 30.000 besøg på hjemmesiden. Det steg i år til 90.000, siger Rasmus Bak Møller.

ka