DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Randers åbner for at sælge ekstra ydelser til handicappede
Foto: Scanpix Denmark.

Randers åbner for at sælge ekstra ydelser til handicappede

Tilkøb og overvågning blandt besluttede frikommuneforsøg

RANDERS: Handicapede i Randers Kommune får fremover mulighed for at tilkøbe mere service, end hvad kommunen tilbyder. Det gælder eksempelvis ledsagelse til et arrangement, der ikke indeholder en overnatning, sådan som det ellers er kravet for tilkøbsydelser.

- Handicappede skal have lige muligheder. De skal også kunne gå i biografen eller til fodboldkamp, hvis de har lyst til det, siger socialudvalgsformand Charlotte Broman Mølbæk (SF) til TV2 Østjylland om den udvidede mulighed, der gennemføres som et frikommuneforsøg.

Med den kommunale tilkøbsydelse 'fra et personale borgeren i forvejen kender udvides den enkeltes muligheder for udfoldelse, idet det for en del af borgerne på det specialiserede område og på omsorgsområdet i praksis ikke altid er muligt at tilkøbe fra private leverandører.

Det gælder især borgere med væsentlige funktionsnedsættelser, der har behov for trygheden ved det personale de kender i forvejen, og som har indsigt i borgerens særlige forhold og behov for specialpædagogik', hedder det i beskrivelsen af forsøget.

Frikommuneforsøget er et af tre der blev godkendt på et byrådsmøde mandag. De to andre er dels brug af 'teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke', som det hedder, dels at omgå en indskrænkning til kommunens mulighed for at tilbyde borgere med handicap et bedre egnet botilbud, end det borgeren i forvejen har.

Forsøget med teknologiske hjælpemidler åbner blandt andet for, at bruge udstyr som alarmer, pejlesystemer og kameraer ud fra den antagelse, at det opleves mindre indgribende i den personlige frihed, retten til privatliv og livskvalitet end overvågning ved en medarbejders fysiske tilstedeværelse hos en borger. Forsøget med botilbud har til formål at give borgere med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der ikke kan give et informeret samtykke, bedre muligheder for at flytte til et bedre egnet botilbud.

  

Se forsøgsbeskrivelserne vedrørende tilkøbteknologiske hjælpemidler og botilbud.