Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Radikale vil digitalisere for alle pengene

Partiet har ambition om besparelse på hele 2,25 mia. kr. i 2020 - ved at digitalisere mindst 95 pct. af alle offentlige borger- og virksomhedshenvendelser
30. MAJ 2011 14.02

Af Knud Abildtrup

De radikale har store ambitioner, når det gælder, hvor meget digitalisering kan indbringe i samfundsøkonomien. I sit politiske udspil fra i dag - genopbygningsplanen 'Tag ansvar 2020' -  regnes de ca. 20-30 millioner gange, som kommunalt ansatte årligt har direkte kontakt med en borger med i et mega-besparelses-potentiale de kommende ni år.

Det fremgår af afsnittet 'Digitalisering af den offentlige sektor', at 'Radikale Venstre ønsker en IT-handlingsplan i samarbejde mellem stat, regioner, som bl.a. indeholder faste målsætninger for overførsel af offentlig borger- og virksomhedskontakt til digitale platforme.

Med 20-30 mio. årlige henvendelser fra borgere og virksomheder er kommunerne den instans inden for det offentlige, hvor der findes størst besparelsespotentiale i digitalisering. På trods af at hovedparten af den kommunale borger- og virksomhedskontakt egner sig til digitalisering, udnyttes endnu kun 3-5 pct. af potentialet.

På det statslige område forekommer årligt 12-15 mio. borger- og virksomhedskontakter. Selvom hovedparten af området er velegnet til digitalisering, er blot 30-40 pct. af potentialet realiseret i dag. Radikale Venstre vil digitalisere mindst 95 pct. af de offentlige borger- og virksomhedskontakter inden udgangen af 2018.

Vi vil have en offensiv kanalstrategi, hvor flere og flere ansøgninger og anmeldelser kun kan aflevere digitalt. Og vi vil sikre, at oplysninger som borgere og virksomheder har afgivet en gang til det offentlige genanvendes, så de ikke skal indrettes igen. Det vil indbringe en årlig samfundsøkonomisk besparelse på mindst 2,25 mia. kr. i 2020.

Til sammenligning går de nuværende økonomiaftaler mellem KL og regeringen på, at der skal spares - ud over det allerede aftalte i økonomiaftalen for 2010 – ca. 60 mio. kr. via digitalisering, og at beløbet stiger til ca. 264 mio. kr. i 2013.