Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Rådmand: - Staten bør betale uanset type dom

Dømte udviklingshæmmede koster dyrt i Aarhus
KORT NYT14. OKT 2011 10.47

AARHUS: Socialforvaltningen forventer, at udgifter til domfældte udviklingshæmmede bliver ca. 39,5 mio. kr. i 2011. Men allerede fra 2012 yderligere 5,6 mio. kr.

- Der kommer flere og flere domfældte udviklingshæmmede, og det er domstolene, som suverænt bestemmer, om der skal idømmes en behandlingsdom eller fængsel. Derfor kan dette område blive en bombe under kommunens økonomi, siger rådmand Hans Halvorsen (S) til Jyllands-Posten.

Dømte udviklingshæmmede kan være psykiske syge, autister eller borgere med en ADHD-diagnose. Fælles for dem er, at de har begået noget kriminelt, men ifølge retten ikke bør straffes med fængsel. I modsætning til en fængselsstraf er det kommunerne, som har både myndigheds- og finansieringsansvaret.

De kriminelle udviklingshæmmede bliver typisk anbragt på sikret afdeling, på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap eller kommer under tilsyn af kommunen.

- Vi får først en smule refusion fra staten, når vi når over udgifter på 800.000 kr. pr. dom, siger Hans Halvorsen, der ønsker, at udgifterne til domfældte udviklingshæmmede sidestilles med almindeligt fængsel, så staten skal betale.