Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Pulje til grøn vækst søsat

Kommuner og regioner skal skabe liv på landet for millioner
24. JUN 2011 13.30

Nu får regioner og kommuner mulighed for at tage aktiv del i arbejdet med at skabe mere liv i lokalområderne. Fødevareministeriet stiller EU-penge til rådighed til bl.a. erhvervsudvikling og bedre levevilkår i landdistrikterne.

Regeringen vil sammen med Dansk Folkeparti skabe mere liv i lokalområderne og har derfor som en del af aftalen af Grøn Vækst afsat en særlig pulje. Inden for puljen afsættes der hvert år op til 70 millioner kroner, som kan medfinansiere kommunernes og regionernes egne udviklingsinitiativer. Pengene skal således gå til at løfte indsatsen for lokal fødevareproduktion, udvikling af landdistrikter og natur og miljø.
- Det her er en ny måde at arbejde med landdistriktsudvikling på. Kommuner og regioner skal gå sammen om at finde initiativer, der kan udvikle deres lokalområde. Det kan give en større effekt, end hvis de skulle gennemføre tiltagene hver for sig, siger fødevareminister Henrik Høegh

For hver krone landdistrikterne modtager i støtte via EU-midler, skal regioner og kommuner skaffe tilsvarende medfinansiering for at gennemføre projektet. Det er op til regioner og kommuner i fællesskab at udarbejde strategier. Inden strategierne kan realiseres, skal de godkendes af Fødevareministeriet, som samtidig stiller EU-midlerne til rådighed.

Det er forventet, at de lokale aktionsgrupper vil få en vigtig rolle i det nye samarbejde. Derfor er den nye pulje et af de emner fødevareminister Henrik Høegh vil tale om, når han deltager i årsmødet for de lokale aktionsgrupper(LAG), som finder sted i Nyborg den 24.- 25. juni.

Kommunerne og regionerne har frem til oktober 2011 til at udarbejde programmerne. De første projektansøgninger skulle gerne være modtaget hos Fødevareerhverv inden årets udgang.

Fakta
Puljen er en del af Grøn Vækst-aftalen, og pengene hører under Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Puljen skal bidrage til at realisere lokale udviklingsprojekter inden for et geografisk eller tematisk område.
Puljen bliver medfinansieret med 70 mio. kr. om året fra EU.
Puljen er aftalt for en fireårig periode fra 2010-2013.
Alle regioner og kommuner i landet kan deltage i arbejdet og stille nationale midler til rådighed til gennemførelse af konkrete udviklingsprojekter, som indgår i de fælles strategier.