Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Projektet 'Perspekt' giver bedre læringsmijø i skolerne

Læringsmiljøet er blevet markant bedre i seks skoleklasser i Høje-Taastrup, efter at klasserne har gennemgået et nyt træningsforløb

HØJE-TAASTRUP: Uro, konflikter og manglende evne til opmærksomhed og koncentration om undervisningen er generelle udfordringer i de danske klasseværelser. Og det er netop disse udfordringer, som projektet Perspekt forsøger at rette op på.

Perspekt har fået sit navn ved en sammentrækning af ordene 'perspektiv' og 'respekt'. Træningsforløbet sætter fokus på at styrke elevernes personlige og sociale kompetencer, og resultatet har været færre konflikter, mindre uro og dermed et bedre læringsmiljø i klasserne.

- Jeg er stolt af, at elever og lærere på skoler i Høje-Taastrup Kommune endnu engang deltager som pionerer i at udvikle nye metoder, der kan øge både elevernes trivsel og deres faglige udbytte af skolegangen, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Certifiserede Perspekt-lærere
Gadehaveskolen og Charlotteskolen har deltaget som pilotskoler i udviklingen af Perspekt til netop aldersgruppen 9-11 år. Tidligere er træningsforløbet afprøvet på målgrupperne 6-8 år, 12-13 år og 14-16 år på skoler i andre kommuner.

I går modtog de involverede lærere fra skolerne diplomer som bevis på, at de nu er certificerede til at gennemføre træningsforløbet Perspekt.

  • Perspekts tilgang er at styrke elevernes personlige og sociale kompetencer. Når elever ikke udnytter deres personlige og sociale potentiale optimalt eller har direkte mangelfulde personlige og sociale færdigheder kan det have negative effekter på deres adfærd og kommunikation. Det kan igen betyde, at eleverne mangler evne til at vurdere sig selv realistisk, mangler ansvarsfølelse over for fx egen indsats eller rolle, mangler evne til at se konsekvenser af egen adfærd og har svært ved at arbejde selvstændigt.
  •  I 3. - 4. klasse begynder eleverne typisk at sammenligne sig selv med deres jævnaldrende kammerater, og derfor er det en god idé at arbejde med den enkelte elevs selvstændighed og integritet.
  • Perspekt-forløbet for 9-11 årige har fokus på at øge elevernes bevidsthed om egen tænkning og adfærd og træne dem i assertiv adfærd og kommunikation - altså en ligeværdig og gensidigt respektfuld adfærd og dialog. 
  • Perspekt 2 er udviklet i 2010 i samarbejde med Gadehaveskolen og Charlotteskolen i Høje Taastrup Kommune. Konsulentvirksomheden Knægt & Vinter står bag Perspekt. Firmaet forestår praktisk og målrettet udvikling af personlige og sociale kompetencer, komplette undervisningsmaterialer og systematisk opbyggede undervisningsforløb.

lcl