Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Projekt skal redde detailhandelen i landdistrikterne

Ringkøbing-Skjern har iværksat projektet 'Fremtidens detailhandel i landdistrikterne', der skal finde udviklingsmuligheder for detailhandlen for at sikre landdistrikternes fremtid

RINGKØBING-SKJERN: Innovation er afgørende, hvis dagligvarebutikker i de danske landdistrikter skal bevare kundegrundlaget og overleve. Derfor er lokale købmænd og øvrige handlende i Ringkøbing-Skjern netop nu i gang med at dele hinandens erfaringer og samarbejde om problemstillingen.

- Hvis man vil fastholde sit kundegrundlag, handler det om at opnå kundernes loyalitet. Man skal vise, at man vil sine kunder. Det kan man bl.a. gøre gennem udstrakt service, et bredt sortiment til konkurrencedygtige priser og fokus på at markedsføre relevante budskaber til lokalområdets borgere, fortæller chefkonsulent, Anders Jørgensen, fra Bascon Byggeherrerådgivning.

Lokale varer skal i fokus
Netop høje priser og ringe sortiment er blandt de hyppigste myter om detailhandlen i landdistrikter. Men projektet 'Fremtidens detailhandel i landdistrikterne', der er iværksat af LAG Ringkøbing-Skjern i samråd med De Samvirkende Købmænd, konkluderer, at myterne ikke altid holder vand og dermed ikke er de eneste årsager til detailhandlens nedgang.

- Undersøgelser viser, at de lokale dagligvarebutikker ikke nødvendigvis er dyrere end konkurrenterne. Men de har en udfordring i at tilbyde det samme, store sortiment. Derfor lyder én af anbefalingerne på øget storindkøb butiksejerne imellem. Men det kan også være fokus på lokale råvarer, der kan øge attraktiviteten, fortæller chefkonsulent Anders Jørgensen fra Bascon.

Bascon er rådgivere på projektet, der har til formål at kortlægge faktorer og komme med anbefalinger til udviklingsmuligheder for detailhandlen i landdistrikterne.

Store konsekvenser ved uddøende detailhandel
Et uddøende detail-liv i de danske landdistrikter truer ikke kun den enkelte butiksindehaver. Det kan have vidtrækkende konsekvenser, hvis de lokale dagligvarebutikker må dreje nøglen om.

- Det, at der er en dagligvarebutik i området, er afgørende for tiltrækning af både indbyggere og turister. Ofte har butikkerne også flere funktioner som for eksempel posthus og lokal information i form af en opslagstavle. Derfor har en indsats for landdistrikternes detailhandel store perspektiver. Det handler ganske enkelt om at sikre landdistrikternes overlevelse, påpeger Anders Jørgensen.

Forsøgsprojekter skal styrke loyalitet
Henover foråret 2012 skal en række forsøgsprojekter bidrage til at afklare, hvordan projektets foreløbige konklusioner bør udmøntes i praksis. Forsøgsprojekterne vil især have fokus på, hvordan dagligvarebutikkerne kan skabe større kundeloyalitet, og hvordan markedsføring og samarbejde mellem købmændene kan understøtte dette.

- Resultaterne fra forsøgsprojekterne vil vise, hvad der kan styrke kundeloyaliteten, og hvilke krav det stiller til detailhandlen. Konklusionerne vil derfor give en værdifuld læring - også for detailhandlen i andre dele af landet, fortæller Anders Jørgensen fra Bascon.


Fakta om projektet

  • Projektet finansieres med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje og den lokale LAG.
  • Projektet er et samarbejde mellem LAG Ringkøbing-Skjern, Ringkøbing-Skjern Kommune, NIRAS og Bascon.
  • Projektet løber fra 2011 til 2012.
  • De lokale dagligvarebutikker og gårdbutikker er inviteret til at deltage aktivt i projektet, der gennem analyser og workshops afdækker tendenser og udviklingsperspektiver for detailhandlen i landdistrikter.

Foto: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3055280345/sizes/z/in/photostream/

lcl