Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Projekt skal forbedre støtten i særforanstaltninger

Servicestyrelsen søsætter projekt, der bane vejen for, at borgere i særforanstaltninger får bedre hjælp for hurtigere at kunne komme i normaltilbud

Mennesker i særforanstaltninger, hvor der konstant er hjælp og støtte 24 timer i døgnet, skal have bedre vilkår. Det er tankerne bag et nyt projekt, som Servicestyrelsen nu sætter i søen.

Omdrejningspunktet er at forbedre livskvaliteten for borgerne. I sidste ende er målet, at flere borgere skal få det så godt, at de kan benytte tilbud inden for normalområdet.

Professionshøjskolen UCC og Familie og Evidens Center (FEC) er udvalgt til at udvikle metoder og kompetencer og arbejde sammen med projektkommuner om at implementere de nye tiltag.

Projektet omfatter syv delopgaver:

  • Udarbejdelse af forskningsoversigt og litteraturstudie
  • Metodeudvikling
  • Udarbejdelse af effektmålingsværktøjer
  • Afprøvning i projektkommuner og støtte til implementering
  • Kompetenceudvikling blandt medarbejdere i projektkommuner
  • Dokumentation og evaluering
  • Formidling

En forbedring af livskvaliteten for den beskrevne målgruppe er et centralt omdrejningspunkt. Det betyder, at særforanstaltningerne i mindre grad skal bygge på afskærmning af brugeren og i højere grad på et pædagogisk udviklende samarbejde mellem bruger og medarbejder.

Denne tilgang skal reducere behovet for personalenormeringer i særforanstaltningerne samt minimere den tid, som den enkelte borger har behov for at være i en særforanstaltning.

UCC og FEC tager afsæt i en inddragende, udviklende og systematisk gennemført projektmodel; Inddragende i forhold til de involverede kommuner i projektet. Fagligt udviklende i forhold til behovet for en styrket indsats på området. Og systematisk i forhold til at højne kvaliteten på området via et nyt vidensgrundlag. Dette grundlag består af såvel evidensbaseret forskning som erfaringsbaseret viden og rummer et medarbejder- og borgerperspektiv.

Konsortiet samarbejder med eksterne forskere fra Aarhus Universitet/DPU og University of North Carolina, herunder professor Dean Fixsen, som er én af verdens førende implementeringsforskere.

Projektet afsluttes ultimo 2014.