DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Problemfuld hverdag bliver mindre problematisk i Tønder

Fondsdonation gør det muligt for kommunen at oprette et tilbud til udsatte familier.
24. JUN 2020 11.22

TØNDER: Med hjælp fra den A.P. Møllerske Støttefond bliver det nemmere for familier med problemer i hverdagen at få den til at glide lidt lettere. Kommunen opretter nemlig Familieværkstedet sammen med Frelsens Hær, og fonden har bevilget 10,7 mio. kr. til projektet, oplyser kommunen.

Familieudfordringerne kan fx opstå i forbindelse med skilsmisser, arbejdsløshed eller psykiske problemer. Med Familieværkstedet er det meningen, at familierne både kan få hjælp til mentorordninger, jobcafé eller hjemmebesøg. 

- Med en bevilling i den størrelsesorden er der virkelig gode muligheder for at gøre en forskel for målgruppen. Så i både Socialudvalg og i Børn og familieafdelingen glæder vi os meget til at få Familieværkstedet i gang, siger socialudvalgsformand i Tønder Peter Christensen (S).

Udnytter ressourcerne bedst muligt

Projektet mellem offentlig og privat gør, at Frelsens Hærs ressourcer kan udnyttes fuldt ud, da de allerede har bred viden på socialområdet, mens kommunen har stor erfaring med at opspore de familier, som kan have brug for hjælp.

- I Frelsens Hær har vi stor erfaring i arbejdet med familier, der befinder sig i en udsat situation. Vi har også tidligere haft et tæt samarbejde med forskellige kommuner, men dette projekt løfter familiearbejdet og samarbejdet med en kommune til et helt nyt niveau. Vi håber og forventer, at projektet vil give ny læring, sætte familierne bedre i stand til at mestre deres liv og samtidig udvikle nye samarbejdsformer mellem en NGO og en kommune, siger Lars Lydholm, Frelsens Hærs informations- og forvaltningschef.

Projektet skal gøre familierne mere selvhjulpne og være på forkant med en egentlig kommunal indblanding.

ibs