Presset Odder-budget klarer sig hjem uden besparelser

KORT NYT16. SEP 2021 9.10

TEMA: Budget 2022

ODDER: Et flertal på tre af byrådets syv partier og 13 af 19 byrådsmedlemmer, står bag årets budgetaftale i Odder, der er under pres på især det specialiserede socialområde og ældreområdet, men alligevel klarer sig uden besparelser.

På ældreområdet koster demografien alene 5,2 mio kr. i 2022 stigende hen over overslagsårene til i alt 32,2 mio kr. i 2025. Aftalepartierne vil desuden delvist eftergive en akkumuleret en gæld fra tidligere års budgetoverskridelser.

Partierne bag budgetaftale er Venstre, Socialdemokratiet og De Radikale, mens De Konservative, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og SF står udenfor. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt på byrådsmøde 4. oktober.

mk

Se budgetaftalen.