Pressenævn kritiserer avis: Hjørring kom ikke til orde mod grove beskyldninger

Datter, der senere blev dømt for vold mod sin mor, var hovedkilde til kritisk omtale af ældre kvindes påståede tvangsflytning til plejehjem.

HJØRRING: I en artikelserie om en ældre kvindes plejehjemsophold i de sidste måneder af hendes liv kom Hjørring Kommune ikke tilstrækkeligt til orde mod en stribe beskyldninger i Nordjyske. Det har Pressenævnet afgjort i en kendelse, der udtaler kritik på tre punkter i samme sag. Nordjyskes hovedkilde til den kritiske omtale af kommunen er den ældre kvindes datter, der senere blev dømt for vold mod sin mor.

I den første artikel for et års tid siden beskrives med datteren som kilde, at moderen med politiets hjælp blev fjernet fra sit hjem mod sin egen og datterens protest. Det fremgår af artiklen, at datteren er anmeldt for vold mod sin mor, og kommunen citeres for, at "en flytning kræver borgerens samtykke, og det er også tilfældet i denne sag".

I efterfølgende artikler kaldte avisen håndteringen af sagen for blandt andet tvangsflytning og tvangsfjernelse, og kommunen fik over lange stræk ikke mulighed for at imødegå denne indirekte beskyldning.

Pressenævnet udtaler kritik af dette og begrunder det med, at "nye læsere ikke kan antages at være bekendt med den tidligere omtale i sagen, som på tidspunktet for den påklagede artikels offentliggørelse lå minimum 23 dage forud". Nævnet vil derimod ikke kritisere ordvalget i en leder og i en chefredaktionel kommentar til et læserbrev.

Krænkende fotos

Hjørring Kommune hævdes i en anden artikel at have politianmeldt datteren og en bisidder for dokumentfalsk med det angivelige formål at forpurre en aktinsigtsanmodning, en påstand, som kommunen ikke får tilstrækkelig mulighed for at kommentere. Også for dette udtaler Pressenævnet kritik af Nordjyske.

Det tredje kritikpunkt omhandler Nordjyskes gengivelse af fotos af den ældre kvinde i en ifølge Pressenævnet "særdeles privat og sårbar situation". At avisen efter eget udsagn har fået accept af bisidderen forhindrer ikke, at Pressenævnet udtaler "kritik af Nordjyske for at have krænket [den ældre kvinde]s privatliv ved at have bragt de påklagede fotos".

Sagen er en af mange, der generelt har skabt et dårligt forhold mellem nordjyske kommuner og mediehuset Nordjyske. Ifølge Kommunen.dk er de nordjyske kommuner på et KKR-møde enedes om at afvise et møde, som Nordjyskes chefredaktør har ønsket.

- Vi har et konfliktfyldt samarbejde, det animerer ikke til, at vi skal mødes, lyder forklaringen fra KommuneKontaktRåd Nordjyllands næstformand, Jammerbugt-borgmester Mogens Gade (V).

Også Hjørrings borgmester Arne Boelt (S), der er formand for KKR, har afvist en mødeinvitation fra avisen, skriver Kommunen.dk.

 

Se Pressenævnets kendelse.