DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Praktikant idømt dagbøder for at forvolde handicappets død

En multihandicappet kvinde døde i et badekar på bosted i juni 2019. Praktikant kendes nu skyldig i hendes død.

VEJLE / KOLDING: En 24-årig pædagogstuderende er ved Retten i Kolding blevet dømt for uagtsomt manddrab på en 20-årig multihandicappet kvinde. Den handicappede kvinde døde i et badekar på bostedet Bifrost i Vejle i sommeren 2019. Den 24-årige skal betale 20 dagbøder på hver 300 kr., oplyser retten. Det er dermed 6.000 kr. i alt.

Den studerende, der var i lønnet praktik, sørgede ifølge anklagen ikke for en passende vandtemperatur i badekarret. Hun skal have efterladt den handicappede kvinde, som ikke havde noget sprog eller evnerne til selv at komme ud af badekarret, i 30-45 minutter. Den 20-årige handicappede kvinde døde, fordi hun blev kvalt i sit eget opkast, konkluderede Retslægerådet.

Den multihandicappede blev fundet livløs i badet med andengradsforbrændinger på mave, ben og arme. Vandtemperaturen blev af en Falck-redder, der ankom på stedet for at forsøge genoplivning, målt til at være mindst 42 grader. Det var grænsen for, hvad redderens medbragte øretermometer kunne måle. Vandet kunne derfor i princippet have været varmere.

Den 24-årige kvinde forklarede torsdag i retten, at hun havde kontrolleret vandtemperaturen, da påfyldning af badekarret begyndte, men ikke derefter. Derudover har hun forklaret, at vandet var lunkent, da hun vendte tilbage til den handicappede kvinde efter at have hjulpet en kollega. Retten fandt det dog bevist, at badevandet havde haft en temperatur på ikke under 48 grader.

På denne baggrund vurderede retten, at der var tilstrækkelig sammenhæng mellem det varme vand og den multihandicappedes død. Forsvarer Lars Dahl-Nielsen oplyser, at den 24-årige hele tiden har nægtet at have handlet uagtsomt. Hun overvejer, om hun vil anke dommen til landsretten.

Ritzau