DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Politikere nedlægger forbud for at bevare industriel kulturarv
Raadvad er et ud af en række tidlige industrianlæg, der blev anlagt langs Mølleåen nord for København, hvor de udnyttede åens vand som kraftkilde. Området kaldes ofte for den danske industris vugge.
Foto: Niels Christian Vilmann, Ritzau Scanpix

Politikere nedlægger forbud for at bevare industriel kulturarv

Byudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune har nedlagt paragraf 14-forbud mod opdeling af Raadvad og dermed blokeret for Freja Ejendommes salg af området.

LYNGBY-TAARBÆK / RUDERSDAL: Forvaltningen sagde ja, men politikerne sagde nej, og derfor er fremtiden for det gamle industriområde Raadvad, som strækker sig fra Lyngby-Taarbæk og ind i Rudersdal, uvis.

Naturstyrelsen havde ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om at opdele området i en beboelses- og erhvervsdel, hvilket er Freja Ejendommes - og dermed statens - krav for at kunne sælge området.

Det forventede forvaltningen i kommunen, var en efterretningssag.

'Hverken gældende lokalplan 187 eller gældende bygningsreglement vurderes at kunne udvirke et afslag på det ansøgte i Lyngby-Taarbæk,' hed det i bemærkningen til dagsordenenen til byudvalgsmødet i denne uge.

Men politikerne ville det anderledes. De besluttede at nedlægge et forbud i henhold til planlovens paragraf 14, også kaldet et paragraf 14-forbud, mod udstykningen.

Vil sikre kulturarv
- Vi har valgt den mest vidtgående løsning for at være på den sikre side i forhold til at sikre hele historien omkring Raadvad. Planen er at lave en lokalplan, som sikrer, at vi kan bevare knivfabrikken som et vidnesbyrd på industrikultur og håndværk i Danmark på det sted, det er udsprunget. Det er jo industriens vugge i Danmark, og samtidig er Raadvad Georg Jensens fødeby, siger Simon Pihl Sørensen (S), formand i Byudvalget, til Politiken Byrum.

'Udvalget ønsker at afsøge mulighederne for at udarbejde ny lokalplan, der i endnu højere grad sikrer områdets kulturarv, sikring af håndværk, kunsthåndværk, viden og formidling af bygningshåndværk og natur,' fremgår det af møderereferatet.

Enden på historien kan blive, at kommunen overtager området.

I Rudersdal er der tale om udstykning af de arealer, hvor en bygning udlejet til Naturskole er beliggende, og her behandler man ansøgningen i denne eller næste måned.