Plan om Danmarks længste vandløbsstryg sat på pause
Bindslev får med det nye projekt Danmarks længste stryg, og det rekreative område bliver større, mere sammenhængende og med nye faciliteter.
Foto: Hjørring Kommune

Plan om Danmarks længste vandløbsstryg sat på pause

Lokale klager bremser Hjørring Kommunes vandløbsprojekt ved Fisketrappen i Bindslev - og kommunen risikerer at stå tilbage med et krav om at gennemføre projektet for egen regning.

HJØRRING: Hjørring Kommune har i fem år arbejdet med en løsning på kravet om fjernelse af spærringer i vandløb. Kravet kommer fra national lovgivning og EU og er baggrunden for et nyt vandløbsprojekt ved Fisketrappen i Bindslev, hvor lokal klager nu bremser projektet, oplyser kommunen.

Konkret drejer det sig om klager fra Bindslev Gl. Elværk og Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening. Klagerne har såkaldt "opsættende virkning", hvilket betyder, at projektet ikke må sættes i gang, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har taget stilling til klagerne. Sagsbehandlingstiden hos klagenævnet er lang, og der kan gå op imod et år, inden der foreligger en afgørelse.

Det er endnu uklart, hvilke konsekvenser klagerne får. Hjørring Kommune arbejder med en skarp bagkant for projektet, der skal være endelig afsluttet i starten af 2023. Sker det ikke, kan kommunen stå tilbage med et krav om at gennemføre projektet for egen regning. 

Eventuelt barberet projekt

Teknik- og Miljøudvalget konstaterer, at hvis projektet ikke kan gennemføres nu og for statslige midler, så vil kommunen være nødt til at overveje, om man kan gennemføre det med de nuværende hensyn til lokale ønsker, eller om projektet skal begrænses til kun at udføre de krav, der stammer fra de statslige vandplaner - og dermed med færre hensyn til de rekreative og historiske elementer i området.

Kommunen oplever generelt en rigtig god opbakning til projektet. Selvfølgelig har det været hårdt for Bindslev og mange besøgende at skulle forholde sig til, at Fisketrappen skal nedlægges, men man har fået øjnene op for, at det nye projekt bidrager med noget nyt og anderledes, som også bliver en stor attraktion. Bindslev får med det nye projekt Danmarks længste stryg, og det rekreative område bliver større, mere sammenhængende og med nye faciliteter.

Teknik- og Miljøudvalget opfordrer klagerne til at genoverveje deres klage, idet de kan få store negative konsekvenser for området og ikke mindst for det gamle elværk, som i det nuværende projekt er tilgodeset med en særskilt kanal.

ka