Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Plads til serviceforbedring i Guldborgsund

BUDGET 2012 Den vandplagede kommuner sætter penge af til målrettet vedligehold af vandløb
12. SEP 2011 15.49

GULDBORGSUND: Det var en tilfreds borgmester, der for andet år i træk fik forhandlet et budgetforlig igennem i økonomiudvalget med opbakning fra samtlige partier, lister og løsgænger i Guldborgsund.

- Direktionen har, efter ønske fra økonomiudvalget, fundet rationaliserings gevinster for i alt 19 mio. kr., bl.a. ved at forhandle bedre indkøbsaftaler med leverandører, energibesparelser og en analyse af kommunens bilpark. Jeg og forligsparterne anerkender desuden, det meget store arbejde som alle medarbejdere og fagområder har ydet og fortsat yder, for at holde fast i de beslutninger om besparelser, der allerede er truffet for budget 2010/11/12. Med den indsats formår vi at tilføre kassen 35 mio. kr. for at opbygge likviditeten.

Disse besparelser betyder også, at vi alt i alt står med et budgetforlig med service forbedringer. Når det er sagt, så skal jeg også tilføje, at vi ikke kan tillade os at være ekstravagante. Til gengæld føler jeg, at vi økonomisk, er på ret spor, siger borgmester John Brædder (L).

De ekstreme nedbørsmængder der forårsagede store oversvømmelser i sommerhus- og landbrugsområder har haft høj prioritet. Der afsættes 4 mio. kr. til målrettet vandløbsvedligeholdelse i tæt samarbejde med ålaug, landvindingslag og andre interessenter. Der igangsættes en analyse af de større vandløb, f.eks. Tingsted Å, hvor vandafledningen har været meget problematisk, med den ekstreme nedbørsmængde. Analysen sker med henblik på, at få udarbejdet projektforslag, der gør det muligt at øge vandafledningen i disse vandløb.

6,7 mio. til skoler og skolevejene
Provenuet fra salget af Krogløvskolen investeres med 1,7 mio. kr. til sikring af skoleveje. 4 mio. kr. til et generelt kvalitetsløft på skoleområdet samt 1. mio. kr. til bl.a. efteruddannelsesaktiviteter på skoleområdet.

- Der er på det samlede budget 12.3 mio. kr. at gøre godt med i 2012. Det får en bred vifte af borgere glæde af. Godt nok snupper vandløbsvedligeholdelsen en tredjedel af beløbet, men af de øvrige 8 mio. kr. er 1 mio. kroner afsat til yderlige åbningstid inden for børnepasning. 1 mio. kr. tilføres folkeoplysningsudvalget til nedsættelse af foreningers lokaleleje.

ka