Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Plads til nye initiativer i Køge-budget

BUDGET 2012 Et bredt flertal i Køge Byråd har indgået aftale om budgettet for næste år med besparelser for i alt 33,7 mio. kr.
29. SEP 2011 15.38

KØGE: Fortsat balance i økonomien, et begrænset antal direkte serviceforringelser for borgerne og rum til nye investeringer, som blandt andet omfatter udvikling af folkeskolerne, støtte til breddeidrætten og bedre forebyggelse af bandekriminalitet. Det er resultatet af den aftale om budget 2012-2015, som et bredt flertal i Køge Byråd netop har landet.

- Vi har de sidste to år været gennem omfattende besparelser med det mål at få genskabt balancen i vores økonomi. Alene sidste års budget indeholdt besparelser for 194 mio. kr. Genopretningsplanerne er i vid udstrækning lykkedes, og det betyder, at vores budgetaftale i år er knapt så barsk – om end også mindre besparelser jo gør ondt på dem, der er omfattet, siger borgmester Marie Stærke (S).

Mange, men mindre spareposter
Budgetaftalen indeholder besparelser og effektiviseringer for 33,7 mio. kr. i 2012 på serviceområdet, hvor der samtidig er sat 18,6 mio. kr. til nye initiativer og omprioriteringer. Anlægsniveauet udgør 141,6 mio. kr. i 2012 – faldende til 135,6 mio. kr. i 2015.

Køge bevarer med budgetaftalen en solid kassebeholdning, så der er bund til at møde fremtidige udfordringer. Skattesatserne er uændrede i forhold til 2011.

- De 35,6 mio. kr. består af lang række mindre besparelser, som er spredt bredt ud på hele kommunen. En stor del er hentet på effektiviseringer - blandt andet 8,6 mio. kr. på indkøb - og vil ikke kunne mærkes direkte af borgerne. Vi har dog ikke helt kunne undgå at justere på den direkte service til borgere, ligesom besparelserne på administrationen jo også vil kunne mærkes på den service, borgerne får på Rådhuset, siger Marie Stærke.

jos

http://www.flickr.com/photos/perspective/