PFOS-oprensninger i Korsør Nor udskudt til efteråret

SLAGELSE:  Oprensning af grundvandet ved Korsør Nor er udsat til efteråret, så der kommer dermed til at gå mere end halvandet år fra PFOS-forgiftningen fra Korsør Brandskole af grøft og engområde blev konstateret i februar 2021, før en rensning af grundvandet sættes i gang, så PFOS-giften ikke længere løber ud i noret. Den rensning løber op i ni mio. kr., oplyser sn.dk.

Efterår vil det også være, før PFOS-forgiftet jord i 16 kolonihaver langs brandskolen fjernes og skiftes ud med ren jord. Der bliver tale om såkaldt fingravning, hvor kun jord med PFOS over grænseværdien fjernes. Samlet ventes indsatsen i kolonihaverne at koste omkring to millioner kroner inklusiv ny jord.

Den PFOS-forgiftede jord skal placeres i miler efter forureningsgrad i et stort telt hos RGS Nordic på Stigsnæs, hvor det så er meningen, at virksomheder igangsætter forsøg med at rense jorden. Opvarmning til høj temperatur har været fremme som en rensningsmetode, men det er en særdeles CO2-belastende metode.

ka