dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Pensionister kan udsætte bidrag til kystsikring i Roskilde

KORT NYT16. SEP 2020 15.45

ROSKILDE: Et enigt klima- og miljøudvalg i Roskilde har sagt ja til, at pensionister og andre med pensionistlignende økonomiske forhold i Jyllinge Nordmark kan få kommunal hjælp, når de skal bidrage til et kystsikringsprojekt, oplyser sn.dk.

Hjælpen går ud på, at folk kan få indefrosset deres betalinger på det kommunale lån, som alle berørte får mulighed for at optage - på samme vilkår som indefrysning af ejendomsskatten. Grundejernes bidrag forventes at være i størrelsesordenen 30.000-95.000 kr.

Den enkelte grundejer kan vælge at betale den tildelte part kontant eller deltage i det kommunegaranterede lån og blive opkrævet ratevis over ejendomsskatten. Lånet forfalder samlet, når ejendommen eller en del af den skifter ejer.

ka