Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Partikelzoner skal afløses af ren-luft-zoner

EU har sagt nej til dansk ansøgning om udsættelse af loft over mængden af kvælstofdioxid i luften. Miljøministeren vil nu i stedet have ren-luft-zoner i de største byer

EU-Kommissionen har meddelt, at den ikke vil acceptere Danmarks ansøgning fra februar 2011 om udsættelse for grænseværdien for kvælstofdioxid - NO2. Samtidigt tyder meget på, at der også er for mange partikler i luften i de danske storbyer.

- Jeg må desværre sige, at jeg ikke er overrasket over Kommissionens afslag på Danmarks ansøgning om udsættelse for grænseværdien for kvælstofdioxid. Jeg har hele tiden ment, at den tidligere regerings indsats for renere luft i byerne ikke var ambitiøs nok, siger miljøminister Ida Auken (SF) i en pressemeddelelse.

Luftforureningen i Danmark er for høj. Det er noget af baggrunden for, at regeringen lægger op til at indføre en trængselsafgift i hovedstadsområdet og ren-luft-zoner for at sikre ren luft til danskerne. Der er for meget kvælstofdioxid i luften og meget tyder på, at der også er for mange partikler i luften. Miljøministeren vil arbejde for, at de største byer til næste år får større frihed til at etablere ren-luft-zoner, der forbedrer de eksisterende miljøzoner.

- Der er behov for at få iværksat en indsats, der kan nedbringe luftforureningen i vores større byer - både for partikler og kvælstofdioxid - og transportsektoren er den store synder, fastslår Ida Auken.

Danmark har i dag miljøzoner i de fem største bykommuner (København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg), hvor der er krav om partikelfilter på lastbiler og busser, der kører i disse byer.

- Jeg arbejder med at kunne fremlægge en samlet pakke, som skal ændre miljøzonerne til ren-luft-zoner. De største byer skal have større frihed til at etablere zoner, der er mere effektive end de nuværende miljøzoner, siger Ida Auken.

mou