Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Pædogogisk kvalitet er også raske børn

Pædogogisk kvalitet er også raske børn

DEBAT Ingen registrerer, hvor meget børnene er syge. Hygiejne må på dagsordnen i daginstitutionerne

Af Sofie K. Led (S), Borgerrepræsentant i København

Der er kommet et pludseligt fokus på kvalitet i de danske daginstitutioner. Det er i den grad velkomment. Debatten fik et hestespark frem efter et oplæg fra DPU-forsker Ole Henrik Hansen på Nørrebro. Han kunne med resultaterne fra sit ph.D-projekt dokumentere, at der mangler nærvær og målrettet pædagogik, og pædagogerne er for ofte syge. Dette kan relateres til manglede arbejdslyst og dermed dårligt arbejdsmiljø, men bestemt også infektionssmitte i institutionerne. I 2010 var det pædagogiske personale i København i gennemsnit syge 20 dage om året.

Men det er ikke bare de ansatte, der er for meget syge. Også børnene er alt for syge. Børnenes sygefravær, og årsagerne hertil, bliver ikke registreret. Det kan vi kun aflæse i familiernes berettigede oplevelse af, hvor meget sygdom fylder i hverdagen og på deres arbejdspladser.

Fravær fra dag- og fritidstilbud, og skole i øvrigt, betyder manglende sprog- og social udvikling, tab af undervisning og tilknytning mellem børn og personale. Derfor er det et oplagt at opruste på den sundhedsfaglige front og reducere det infektionsrelaterede sygefravær hos både børn og ansatte. Jeg mener, at der er meget at vinde ved at få korrekt hygiejne placeret som en basal sundhedspædagogisk aktivitet. Den skal målbar, så institutioner objektivt kan evaluere deres egen indsats. Her spiller sundhedsplejersker med konsulentfunktion en stor rolle.

Sundhedsplejerskerne er den eneste sundhedspædagogiske drivkraft i kommunerne og deres tilsyns- og vejledningsfunktion er central for forvaltning, ledere og ansatte. Det er derfor vigtigt, at sundhedsplejerskerne går målrettet til værks og taler de sundhedspædagogiske ambitioner og værdier op i kommunerne og udfordrer de pædagogiske ledere og personale og kigger forbi institutionerne flere gange om året.

Jeg sætter hygiejne i dagtilbud og skoler på den politiske dagsorden, og jeg håber at sundhedsfaglige og forældre overalt i landet vil være med til at sætte forventninger og ambitioner om høj sundhedspædagogisk kvalitet op.Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Sundhedsplejerske, cand. scient. san.

Sofie K. Led (S)