Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Pædagogisk personale går først på efterløn

Der er grund til at undersøge arbejdsmiljøet i daginstitutionerne, mener FOA

Arbejde med andres børn slider. BUPL, som organiserer pædagoger og FOA, der bl.a. organiserer pædagoger i København og pædagogmedhjælpere i hele landet topper på listen over medlemmmerne, der går tidligst på efterløn. 61 pct. af de medlemmer af FOAs a-kasse, der gik på efterløn i 2010, var endnu ikke fyldt 62 år. Det samme gælder 62 pct. af BUPL's. Det viser tal for 2010 fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

- Når vores medlemmer går så tidligt, så rejser det alvorlige spørgsmål om arbejdsmiljøet i daginstitutionerne. Vi ved, at normeringerne er blevet markant dårligere i de fleste daginstitutioner. Men det her råber på en undersøgelse af, hvordan det stigende børnetal påvirker de ældre ansattes muligheder for at fortsætte i arbejdet, siger Jakob Sølvhøj, som er formand for Pædagogisk Sektor i FOA.

Ikke for sjov
Jakob Sølvhøj understreger, at det er en dyr fornøjelse at gå på efterløn allerede som 60-årig, fordi man får både en lavere sats og en hårdere modregning i sine pensionsudbetaling.

- Det er ikke noget, de gør for sjov. Det betyder økonomiske afsavn i ældrelivet at gå så tidligt. Desværre er det for mange af vores medlemmer mere en nødvendighed end et valg. Det er i øvrigt også derfor, at det er den helt forkerte løsning at skære i efterlønsperioden. Man burde i stedet sætte ind overfor dårligt arbejdsmiljø, siger han.

lcl