Afgørelse:
Pædagog i fleksjob skal have erstatning efter fyring

Kommune kan ikke bevise, at der blev taget hensyn til pædagogens særlige skånebehov under en fyringsrunde, konstaterer ligebehandlingsnævn.

En unavngiven kommune skal nu betale et års løn i godtgørelse til en pædagog, som har fået medhold i Ligebehandlingsnævnet.

Kommunen har ikke kunnet godtgøre, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket, og derfor får kvinden medhold i klagen.

Pædagogen blev tilbage i 2009 bevilget fleksjob med baggrund i psykisk lidelse og stressende arbejdsbetingelser, og aftalen var bl.a., at hun kun skulle arbejde 22 timer om ugen, undgå stress og have trygge rammer. Der var tale om varige skånehensyn.

I forbindelse med budget 2019 skulle kommunen ud i en større sparerunde, hvor omkring 25 medarbejdere skulle afskediges. Pædagogen i fleksjob fik at vide, at hun var en af dem, og at hun var udvalgt med udgangspunkt i de gældende kriterier, som var vedtaget i MED-systemet.

Fleksibilitet er ikke neutralt

Kriterierne var blandt andet, at uuddannet personale og vikarer stod forrest til at blive fyret. Men et af kriterierne var desuden fleksibilitet, og den går ikke, mener nævnet.

"Nævnet vurderer, at kriteriet fleksibilitet er et tilsyneladende neutralt kriterium, som imidlertid vil kunne stille klager ringere som følge af hendes helbredsforhold og de medfølgende skånehensyn," skriver nævnet i sin afgørelse.

Nævnet er desuden ikke enig med kommunen i, at kvinden ikke har sandsynliggjort, at hun har et handicap. Betingelserne i hendes fleksjob svarer til, at hun har et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, vurderer nævnet.

Så selvom nævnet ikke mener, at pædagogen ved afskedigelsen blev udsat for direkte forskelsbehandling, er der alligevel tale om indirekte forskelsbehandling på grund af handicap, afgør nævnet. 

Kommunen har hverken kunnet dokumentere, at der ved vurderingen af, om pædagogen skulle fyres, blev taget hensyn til hendes skånehensyn, eller at hun ville være blevet udvalgt til afskedigelse, selv om man havde taget hensyn til skånehensynene.

Derfor får klageren medhold og en godtgørelse på 360.000 kr. svarende til omkring et års løn.

Se hele afgørelsen her.

ak