Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Oversete alkoholproblemer blandt de ældre

Det er kun ganske få kommuner, der har lavet handleplaner for at komme det stigende alkoholforbrug til livs
KORT NYT22. NOV 2011 9.14

Ifølge Sundhedsstyrelsens nationale sundhedsprofil har hver femte i alderen 55-64 år et problematisk alkoholforbrug, skriver Kristeligt Dagblad. Dermed er det den gruppe af befolkningen, der drikker mest - tæt forfulgt af de 65-74-årige.

Nordfyns Kommune er en af de få kommuner, hvor man i løbet af det sidste år har uddannet personale i hjemmeplejen og på plejecentrene med henblik på bedre at kunne tackle de ældres problemer. Det skriver DR Fyn.

- Vi arbejder nu med den motiverende tilgang til hvordan støtter vi borgeren bedst muligt til at ændre adfærden, siger Gitte Laursen, driftschef for sygeplejen og hjemmeplejen i Nordfyns Kommune.

lcl