Over halvdelen af landets pædagoger og assistenter er på deltid
De mørke kommuner har færrest på fuld tid af de månedslønnede pædagoger, assistenter og medhjælpere, mens de lyse kommuner har flest.

Over halvdelen af landets pædagoger og assistenter er på deltid

I nogle kommuner er kun 11 pct. på fuld tid, i andre er det 81 pct. Se tal for alle kommuner.

Mere end halvdelen af det pædagogiske personale i landets dagtilbud var sidste år på deltid.

Det fremgår af en analyse fra Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, som har sammenlignet tallene fra de enkelte kommuner.

Tallene er interessante, fordi der i 2030 vil være 15 pct. flere børn i alderen 0-5 år end i dag ifølge en prognose fra Danmarks Statistik. Derfor bliver der brug for mere pædagogisk personale. En af måderne at skaffe det, er ved at få flere til at arbejde på fuld tid.

Forskelle på tværs

Analysen viser, at der ikke bare er et flertal på deltid, men at der også er store forskelle fra kommune til kommune. Nogle steder er kun 11 pct. på fuld tid, i andre kommuner er 81 pct.

Den gennemsnitlige arbejdstid var sidste år 33,4 timer om ugen, hvilket er en lille stigning på 0,3 timer siden 2016. Pædagogerne arbejder mest med 34,1 time i snit, pædagogiske assistenter har 33,8 timer, og pædagogmedhjælperne har 31,9 timer.

På tværs af kommuner varierer den gennemsnitlige arbejdstid fra 27 til 36 timer for månedslønnede.

Ifølge analysen ser der ud til at være nogle geografiske tendenser, hvor klynger af kommuner i fx Sønderjylland, Sydsjælland og til dels Midt- og Nordjylland har højere eller lavere gennemsnitlig arbejdstid, end man kunne forvente.

Hvis man gerne vil have flere på fuld tid, er der ifølge analysen inspiration og værktøjer at hente i disse seks kommuner:

Dialog med medarbejderne:

  • Fokus på løbende dialog med medarbejderne om arbejdstid i Brønderslev
  • Fokus på faglighed igennem samtaler med ansatte om fordele ved fuldtid i Roskilde

Rekruttering:

  • I Hvidovre slår man som udgangspunkt jobopslag op som fuldtid
  • I Billund samarbejder man med uddannelsesinstitutioner og er synlig på uddannelsesdage

Organisering og strategi:

  • I Hvidovre spredes de gode idéer og arbejdstiden sættes på dagsorden gennem ledernetværk og mentorordninger
  • Tid til andet arbejde: En fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse i Roskilde
  • Lokal fleksibilitet i arbejdstiderne i Faxe
  • Sammenhængende arbejdsdage understøtter høj arbejdstid i Billund
  • Samarbejde mellem kommune og jobcenteret i Varde

Læs ledelsesresume af analysen her.

Se, hvordan din kommune placerer sig, her.

Læs hele analysen inkl. inspiration fra seks kommuner her.

ak