DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Opsplitning af jobindsats vil skabe A- og B-hold

Opsplitning af jobindsats vil skabe A- og B-hold

Problemet med refusionsmodellen skal løses ved at overdrage dele af beskæftigelsesopgaven til staten, mener LO. Socialrådgiverne frygter for A- og B-hold
22. DEC 2011 9.39

Af Camilla Boyhus Madsen [email protected]

LO meldte i sidste uge ud, at de ønskede, at staten skulle overtage de arbejdsmarkedsparate ledige. Forslaget bundede i en kritik af den nuværende refusionsmodel:

- Lige nu har vi et system, som tvinger kommunerne til at tænke mere på, hvordan de får flest penge i refusion, end hvad der er bedst for den arbejdsløse og arbejdsmarkedet. Det er uhensigtsmæssigt, at kommunerne belønnes for at få folk i aktivering. Aktivering må aldrig blive målet, skriver LO-sekretær Ejner K. Holst på debatforummet AGORA.

Ejner K. Holst mener ikke, at problemet kan løses indenfor de nuværende rammer:

- LO ønsker, at staten opretter regionale beskæftigelsesenheder, som skal styre og prioritere indsatsen overfor de arbejdsmarkedsparate ledige. En sådan løsning vil sikre en langt bedre kvalitet i beskæftigelsesindsatsen via en mere ensartet prioritering.

Andenrangs ledige
Formand for Dansk Socialrådgiverforening Bettina Post er enig i, at den nuværende refusionsmodel spænder ben for en optimal beskæftigelsesindsats. Men hun forholder sig kritisk til at opsplitte indsatsen:

- Der en stor risiko for, hvis staten skal overtage de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og A-kasserne have ansvaret for dem på dagpenge i en kortere eller længere periode, at vi får opdelt de ledige i et A-, B- og C-hold. Det betyder, at der bliver meget langt tilbage til det organiserede fællesskab for dem, som på grund af sygdom eller langvarige problemer ender ovre i et isoleret system i kommunerne.

Udover konsekvenserne for de ledige påpeger Bettina Post, at en opsplitning også kan få konsekvenser for dem, der sidder på den anden side af bordet:

- En omorganisering af beskæftigelsesindsatsen, hvor kommunerne fratages en del af opgaverne på beskæftigelsesområdet, en dyr omgang, som både vil sætte 'produktionen' i stå og koste mange jobskifter og sygemeldinger blandt de ansatte i jobcentrene, som først nu rigtig er ved at komme sig over den kæmpe omlægning i forbindelse med struktur- og kommunalreformen i 2007.

Denne betragtning møder opbakning fra arbejdsmarkedsordfører, Mai Henriksen (K), der mener ,at en opsplitning af indsatsen vil føre til mere bureaukrati.

Bør beskæftigelsesindsatsen blive i kommunerne? Eller er en en god idé at overdrage en del af ansvaret til staten? Deltag i debatten her.