Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Opnormerer kollektiv trafik med taxa

Flere nye busruter, gratis adgang til skolebusser og et nyt system af teletaxaer i Skanderborg
12. AUG 2011 6.54

SKANDERBORG: Mens Region Midtjylland har skåret kraftigt i de regionale busruter, vælger Skanderborg Kommune at investere i mere kollektiv trafik. Udgifterne er således øget med 20 pct. fra 2011, oplyser kommunen.

Satsningen på bedre busforbindelser skal være med til at binde kommunen bedre sammen og gøre det nemt at lade bilen stå. Blandt andet binder en helt ny busrute den nordlige og sydlige del af kommunen sammen, så kommunens unge let kan komme til og fra ungdomsuddannelserne på Campus Skanderborg.

Ellers er det mest iøjnefaldende et helt nyt og veludbygget system med teletaxaer, som man kan ringe efter. I alt 15 teletaxaer dækker en stor del af de områder, hvor der er færrest passagerer, og hvor de almindelige lokalbusser derfor ikke kører regelmæssigt. Teletaxaerne kører oftest i weekenden eller om aftenen, og kommer, blot man ringer efter dem to timer, før man skal af sted.

En tur i en teletaxa koster det samme som en bustur på tilsvarende strækning, og passagerer kan tilmed bruge deres buskort. I mange områder kører teletaxaen fra dør til dør. Passagerer samles op på deres egen adresse og køres helt til endemålet.

Også kommunens 12 skolebusser, som primært kører børn til og fra skolerne, kan nu benyttes af alle. Det er gratis at køre med.

På trods af satsningen på bedre kollektiv trafik har Skanderborg Kommune ikke helt kunnet lukke alle de huller, som er opstået efter, at Regionen har nedlagt ruter. Det betyder, at borgere enkelte steder vil opleve en forringet busservice.

ka