Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Operation Rent Grundvand

Miljøminister Ida Auken (SF) styrker beskyttelsen af grundvandet
21. MAJ 2012 7.04

Miljøminister Ida Auken udvider de områder, hvor kommunerne skal tage særlige skridt for at beskytte grundvandet mod landbrugets forurening med nitrat.

Miljøministeren igangsætter nu 'Operation Rent Grundvand', hvor hun blandt andet reviderer kortlægningen af en række områder, hvor undergrunden ikke beskytter grundvandet mod nitratforurening. Nitratforurening kommer fra den gødskning, som afgrøderne ikke får optaget og derfor skyller ned i grundvandet. Revisionen skal rette op på, at der rundt i landet hidtil har været forskellig praksis for, hvornår en kommune skulle tage særlige skridt for at beskytte grundvandet.
Den nye kortlægning skal bruges af kommunerne til at gennemføre de nødvendige restriktioner og indgreb for at beskytte fremtidens drikkevand.

I første omgang betyder miljøministerens strammere kurs, at yderligere 618 kvadratkilometer landarealer bliver udpeget som steder, hvor kommunerne skal passe særligt godt på grundvandet. Det er en forøgelse af det særligt beskyttede areal på omkring 60 pct.