DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Også sydfynsk madsamarbejde i farezonen
Det Danske Madhus i Trige ved Aarhus lagde i 2018 sag an mod Randers Kommune og Norddjurs Kommune, fordi firmaet mente at være blevet snydt for et udbud.
Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix

Opret et §60-selskab eller gør det selv :
Også sydfynsk madsamarbejde i farezonen

Ligesom samarbejdet om ældremad mellem Randers og Norddjurs kommer nu også et tilsvarende samarbejde mellem Svendborg og Langeland på indenrigsministerens bord.
18. JUN 2020 8.00

LANGELAND / SVENDBORG: Et samarbejde mellem Norddjurs og Randers om at producere ældremad er havnet i problemer, efter at Indenrigsministeriet har underkendt aftalen. De samme problemer rammer nu en tilsvarende aftale mellem Langeland og Svendborg, som siden november har arbejdet efter inspiration af det jyske samarbejde.

I tilfældet Randers-Norddjurs blev samarbejdet ellers i 2018 erklæret lovligt og inden for rammerne af såvel udbudslov som kommunalfuldmagt af både Klagenævnet for udbud og Ankestyrelsen. Den private aktør Det Danske Madhus havde klaget. 

Alligevel må samarbejdet stoppe med udgangen af 2020, da Indenrigsministeriet i 2019 nu erklærede samarbejdet ulovligt. Ministeriet henviste til, at samarbejdet kan lovliggøres på forskellige måder, herunder i et fælleskommunalt selskab – et såkaldt §60-selskab.

I det sydfynske har det siden november 2019 været Svendborg Kommunes Det Gode Madhus, der har lavet maden til Langelands og Strynøs ældre i eget hjem, og den model er ifølge Fyens Stiftstidende skruet sammen efter det jyske forbillede.

Var i god tro

Langeland Kommune nedlagde dermed et centerkøkken på Tullebølle Plejecenter og så frem til en årlig besparelse på to mio. kr. Borgmester Tonni Hansen (SF) frygter ifølge avisen nu millionudgifter på både anlæg og drift og siger, at 'vi var i god tro'.

Direktionerne i både Langeland og Svendborg komuner har anbefalet politikerne at opsige aftalen til august og forberede et §60-selskab, men Tonni Hansen og Svendborg-borgmester Bo Hansen (S) har anmodet social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) om at se på lovgivningen sammen med KL.

Et §60-selskab vil betyde overdragelse af samtlige medarbejdere - også chaufførerne, der bringer maden ud, til det nye selskab. Ligesom der blandt andet skal etableres en bestyrelse og udpeges en revisor og beregnes, hvad Svendborg Kommune skal have for at bistå selskabet med hjælp til løn, it, administration og en hel masse andet.

 

Altsammen er adminstrativt tungt og dyrt, og det er ikke dén løsning, som Tonni Hansen satser på. I stedet peger han på den aftale om kommunernes økonomi, som blev indgået mellem KL og regeringen 29. maj.

Astrid Krag blev af MF Karina Adsbøl (DF) bedt om en nærmere redegørelse på baggrund af omtalen i DK Nyt om det stoppede jyske samarbejde. Og ministeren lagde i den forbindelse op til drøftelser med KL om 'mere fleksibel adgang for kommuner til at samarbejde om løsning af driftsopgaver'.

Samtidig lyder en passus i økonomiaftalen fra maj, at 'regeringen og KL er enig om at se på en mere fleksibel organisering af tværkommunale samarbejder på både myndigheds- og driftområder med henblik på at forbedre mulighederne for at udnytte ekspertise og stordriftsfordele på tværs af kommunegrænserne'.