Offentligt sygefravær for 3,1 mia. kr. om året
Der er størst økonomisk potentiale i at nedbringe offentligt ansatte i kommuners sygefravær, viser ny analyse. (Arkivfoto.)
Foto: Thomas Vilhelm, Ritzau Scanpix

Ny analyse:
Offentligt sygefravær for 3,1 mia. kr. om året

Ny DA-analyse viser, at det kostede den offentlige sektor 3,1 mia. kr. i 2019, at offentligt beskæftigede havde højere sygefravær end privat ansatte i samme jobfunktioner.

Offentligt ansatte havde i 2019 i gennemsnit 13,2 fraværsdage i kommunerne, i regionerne var det 12,1 dage, og på statens område var det 7,6 dage pr. fuldtidsbeskæftiget. Det viser en analyse foretaget af Dansk Arbejdsgiverforening, DA. I det private var gennemsnittet 6,9 dage som følge af egen sygdom for ansatte med tilsvarende jobfunktion.

Dermed er der et stort økonomisk potentiale i at nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor - i alt 3,1 mia. kr., der er beregnet ved at sammenholde sygefraværstallene med løndata for de respektive sektorer, jobfunktioner og køn. 

I kommunerne er der størst potentiale, nemlig 2,1 mia. kr. Her er det også stor forskel kommunerne imellem. Ansatte i de fem kommuner, som klarer sig bedst, har ca. 11 dages sygefravær om året, mens ansatte i de fem kommuner, som klarer sig dårligst, har ca. 15 dages sygefravær.

Hvis sygefraværet i kommunerne blev nedbragt til samme niveau som i de fem kommuner, der klarer sig bedst, ville de ifølge analysen kunne bidrage til den offentlige opgaveløsning med op mod 3.300 ekstra fuldtidsstillinger.

I regionerne er der tabte lønudgifter for ca. 550 mio. kr., mens det er ca. 450 mio. kr. i staten.

Find hele analysen og mere om baggrunden for den her.

ibs