Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Offentlig beskæftigelse falder fortsat

12.000 færre fuldtidsbeskæftigede på socialområdet i forhold til samme kvartal året før
21. MAR 2012 9.22

Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service faldt i fjerde kvartal med 0,2 pct. i forhold til kvartalet før, når man korrigerer for sæsonudsving og omregner til fuld tid, oplyser Danmarks Statistik. Og det største område er det sociale.

Alt i alt svarer nedgangen til et fald på 1.300 fuldtidsbeskæftigede. Beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service toppede i andet kvartal 2010 og har været faldende siden.

Korrigeret for normale sæsonudsving steg beskæftigelsen i staten i fjerde kvartal med 0,8 pct. efter tre kvartaler med beskæftigelsesfald. Stigningen i staten svarer til 1.500 fuldtidsbeskæftigede. Beskæftigelsen faldt med 0,5 pct. i kommunerne og 0,6 pct. i regionerne. Dette svarer til et fald på 2.000 fuldtidsbeskæftigede i kommunerne og 700 i regionerne.

I faktiske tal faldt beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service i fjerde kvartal med 2,3 pct. i forhold til samme kvartal året før. Det er nu fjerde kvartal i træk, at beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service er faldet i faktiske tal i forhold til samme kvartal året før.

Beskæftigelsen i faktiske tal faldt på de tre største velfærdsområder i forhold til samme kvartal året før. Det er fjerde kvartal i træk, at beskæftigelsen falder på disse områder i forhold til samme kvartal året før.

Det største område er social beskyttelse, hvor beskæftigelsen faldt med 4,4 pct. De andre store områder er sundhedsvæsen med 1,1 pct., og undervisning med 2,2 pct.

Social beskyttelse faldt med 12.000 fuldtidsbeskæftigede i forhold til samme kvartal året før, mens sundhedsvæsen faldt med 2.000 og undervisning med 3.600 fuldtidsbe-skæftigede.