Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Østjylland fastholder krav om sekssporet E45

Borgmestrene i seks østjyske kommuner har sammen med lokale repræsentanter fra LO og DI Østjylland holdt møde med transportministeren

Der var ingen konkrete løfter fra transportminister Henrik Dam Kristensen (S) i forhold til at igangsætte en udvidelse af E45 mellem Randers og Vejle Nord ved møødet onsdag. Alligevel er stemningen blandt de østjyske repræsentanter overvejende positiv.

- Vi har haft et rigtig godt møde, hvor vi har haft lejlighed til at præcisere vores synspunkter overfor Henrik Dam Kristensen. Transportministeren har fuldt og helt anerkendt, at der er et stort behov for investeringer i forhold til en udvidelse af E45. Men han har også tilkendegivet, at kassen er gabende tom, og at der derfor ikke er midler til at sætte gang i nye anlægsinvesteringer, siger Skanderborgs borgmester Jørgen Gaarde (S).

Han oplyser, at borgmestrene sammen med de lokale afdelinger af LO og DI fortsat vil arbejde for en hurtig VVM-undersøgelse. Og at man konkret vil presse på for at få del i de midler, som er tilovers fra andre anlægsprojekter.

- Vi ved, at de mange projekter, der er i gang rundt omkring, er finansieret med et overhead. Så selvom kassen er tom lige nu, kan der godt komme midler inden for en overskuelig fremtid. Og derfor tager vi nu kontakt til de lokale folketingsmedlemmer i vores område for at få dem til at arbejde for med på at sikre, at vi får del i midlerne, siger Jørgen Gaarde.

Udvidelsen haster
Strækningen mellem Randers og Vejle er kendetegnet ved store trængselsproblemer, som dagligt giver de mange pendlere problemer med at komme til og fra arbejde. Også transportbranchen og mange produktionsvirksomheder er ramt af flaskehalsproblemerne på strækningen. Allerede nu er der konkrete eksempler på, at problemerne går ud over virksomhedernes konkurrenceevne.

Transportministeriets egne undersøgelser fra 2011 viser, at problemet forøges markant allerede i nær fremtid. Derfor haster det med en udvidelse af hele strækningen fra fire til seks spor.

mou