dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Østerbro skal være et fedt sted

Østerbro skal være et fedt sted

10 mio. kr. fra staten til ny bydel, der skal blive kreativ og mangfoldig by med relationer og udvikling på tværs af sociale og kulturelle skel
13. MAR 2012 12.06

ODENSE: At gøre området til et feedt sted er målet med en fornyelse, som Odense Kommune sætter i gang nu. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har netop bevilget 10 mio. kroner til projektet, og kommunen bidrager selv med 20 mio. kr., lyder det fra Odense Kommune.

Det markante Østerbro skal have et gevaldigt skub. Det sker med en områdefornyelse over de næste fem år, hvor det nedslidte område løftes til et mangfoldigt byområde med plads til alle. Den samlede pulje til områdefornyelse er på 30 mio. kr., heraf har ministeriet netop bevilliget 10 mio. kr., og kommunen bidrager med de resterende 20 mio.

- Østerbro er en spændende bydel, som huser mange forskellige mennesker. Den ligger helt perfekt i forhold til bymidten og har mange potentialer, som vi skal udnytte, siger rådmand Steen Møller (K). Bydelen skal bidrage til en kreativ og mangfoldig by, hvor vi skaber relationer og udvikling på tværs af sociale og kulturelle skel.

I fornyelsen af området lægges der særligt vægt på udviklingen af den bæredygtige og sunde by, hvor især den sociale bæredygtighed er et vigtigt punkt. Der skal være plads til alle, gode, udendørs opholdsmuligheder og sunde, energirigtige boliger. Det skal være trygt at komme til og færdes i området.

- Det glæder mig, at der helt fra begyndelsen af fornyelsen af Østerbro tænkes på den sociale rummelighed. Nu kan vi flytte dagvarmestuen til området og skabe mobile væresteder samt hellesteder, som baserer sig på de udsattes bevægelsesmønstre, siger rådmand Peter Rahbæk Juel (S). Det vil gøre hele bymidten bedre i stand til at tage hensyn til de udsatte til gavn for både de udsatte selv og dem, der færdes i byen. Vi ser frem til samarbejdet med alle parter om at skabe den nye, socialt bæredygtige bydel.