Ørsted med store CO<sub>2</sub> fangst-ambitioner på Asnæs og Avedøreværket
Asnæsværket er et af de steder, hvor Ørsted har planer om at fange store mængder CO2. (Arkivfoto.)
Foto: Lars Laursen, Ritzau Scanpix

Ørsted med store CO2 fangst-ambitioner på Asnæs og Avedøreværket

Fra 2025 kan Ørsted fange og lagre 400.000 ton CO2 pr. år.

Ørsted planlægger at etablere CO2-fangst på Asnæsværket i Kalundborg samt på Avedøreværket, oplyser virksomheden. 

Teknologien og logistikken for håndtering og lagring af CO2’en fra de to anlæg er på plads, og hvis der opnås økonomisk opbakning fra det igangværende udbud for CO2-fangst og lagring, kan Ørsted være klar til at fange og lagre 400.000 ton allerede i 2025, som også er målet med den politiske aftale om CO2-fangst og lagring, også kaldet ’carbon capture and storage’ eller CCS.

CO2'en fra værkerne, skal hvis projektet realiseres opbevares i Nordsøen, fortællet senior vice president i Ørsted Ole Thomsen.

- Med CO2-fangst på Asnæsværket og Avedøreværket vil vi allerede fra 2025 være i stand til fange 400.000 ton CO2, som kan lagres i Nordsøen. Det vil bidrage markant til indfrielsen af det politisk besluttede klimamål for 2025, siger han.

Idelle som CO2-hubs

Ørsted ser store muligheder for at projekteterne kan bidrage med meget til den grønne omstilling. Det skyldes bl.a., at de to kraftvarmeværker er placeret med en god infrastruktur til formålet, da de er koblet til el- og fjernvarmenettet og har egne havne. De kan dermed fungere som knudepunkter for håndtering og udskibning af både CO2 og grønne brændstoffer. 

Værkerne har potentiale til ikke kun at være et knudepunkt for fangst og udskibning af Ørsteds egen CO2, men også for udskibning af andre aktørers CO2. I Kalundborg er Ørsted bl.a. i dialog med olieraffinaderiet Kalundborg Refinery om mulighederne for at fange CO2 fra raffinaderiet og føre det til Asnæsværket for videre udskibning og lagring.

- Vores planer for CO2-fangst beror på vores nyeste kraftværker med fortsat lang levetid, som kører på bæredygtig halm og træflis. Værkerne har en unik placering, hvor vi har tilgang til alle de ting, man skal bruge for enten at fange og udskibe CO2 eller bruge CO2’en til produktion af grønne brændstoffer, som så kan udskibes fra anlæggenes egne havne, siger Ole Thomsen og fortsætter:

- Vi har allerede hele forsyningskæden på plads, så de første mængder kan blive udskibet og lagret fra 2025. 

Asnæsværket og Kalundborg Refinery vil blive målrettet CO2-fangst og lagring, mens Avedøreværket er udpeget til at skulle opfange og levere en del af CO2’en til de første faser af Power-to-X-projektet ’Green Fuels for Denmark’, hvor ambitionen er at udvikle grønne brændstoffer til skibs- og luftfart. Avedøreværkets vil derfor både kunne levere CO2 til lagring og til Power-to-X samt fungere som hub for andre aktører med CO2-udledning i hovedstadsområdet.

amp