Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Odense vil lægge 55 mio. kr. i kassen

2011-regnskabet viser et plus på 161,2 mio. kr. og kommunen vil søge om at overføre 105,9 mio. kr. til 2012
11. APR 2012 14.36

ODENSE: - Jeg er glad for at kunne sige, at Regnskab 2011 er et flot regnskab, som stort set er i balance, og hvor vi ikke har brugt andre midler end de bevilgede. Vi har formået at holde udgifterne i ro og overholde både budgettet og den fastlagte serviceramme i 2011, siger borgmester Anker Boye (S).

Regnskabet viser et plus på 161,2 mio. kr., som bl.a. kommer af, at drifts- og anlægsudgifterne er mindre end budgetteret og indtægterne stort set er som det blev budgetteret med. Kommunen vil søge om at overføre 105,9 mio. kr. til 2012, så Odense Kommunes kassebeholdning samlet set vil blive forbedret med 55,4 mio. kr.

Nye økonomistyringsprincipper har båret frugt Det er en ny form for aktiv økonomistyring, der har givet det flotte regnskabsresultat, der følger det lagte budget næsten til punkt og prikke.

- De seneste år har vi arbejdet intensivt med økonomistyring, og jeg er sikker på, at det er takket være de nye principper for hele kommunen, at vi kan præsentere et fint regnskab, siger stadsdirektør Jørgen Clausen.

- Det at der nu er effektmål for økonomistyringen med konkrete mål og servicerammer til hvert fagudvalg er med til at sikre, at vi kan overholde den samlede serviceramme.

Regnskabet forventes at blive godkendt af byrådet den 11. april.

ka