Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Odense udvider SSP til 24 år

I en ny organisering af SSP-området danner Odense Kommune og Fyns Politi fælles sekretariat for en mere professionel indsats
2. APR 2012 9.58

ODENSE: Det fælles sekretariat skal varetage SSP fra 0-24 år. SSP er oprindeligt et samarbejde mellem skoler, socialforvaltning og politi, og i det nye sekretariatet skal personaleressourcer fra kommune og politi dele kontor.

Det sikrer et sted, hvor man tænker og handler på tværs af administrative grænser og på tværs af organisationer, lyder det fra kommunen.

Desuden sidder boligorganisationerne med i det overordnede og retningsgivende samarbejde. 20 pct. af boligerne i Odense er almene boliger, og boligorganisationerne er således i kontakt med rigtig mange odenseborgere.

Samtidig med det nye sekretariat etableres en bestyrelse, der skal være styrende organ for hele SSP-arbejdet. Bestyrelsens opgave vil især være at give den helt generelle forebyggelse et løft, så samarbejdet kan stoppe en uhensigtsmæssig udvikling.

I dag dækker SSP-samarbejdet kun børn og unge op til 18 år, mens der ved siden af kører et såkald SSP+ samarbejde for 18 - 24 årige. Odense er blandt de første, som samler de to indsatser.

ka