Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Odense sætter ind mod unge på kontanthjælp

Unge skal i uddannelse eller på arbejde, og ikke være på kontanthjælp, mener rådmanden fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Han vil bl.a. bruge flere sanktioner

ODENSE: På tre år er antallet af unge under 30 år på kontanthjælp i Odense steget med 54 procent, så der i dag er godt 2000 unge på denne ydelse. I de byer, vi normalt sammenligner os med, er stigningen på 47 procent. På landsplan nærmer antallet af unge på kontanthjælp sig hastigt 50.000, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Udviklingen får nu rådmanden for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense til at iværksætte en særlig indsats for at få de unge i gang med enten en uddannelse eller et job. Målet er, at ingen mellem 18 og 30 år skal være på kontanthjælp undtagen i kortere perioder.

- Alarmklokkerne ringer, når flere unge står parkeret på en offentlig ydelse. Unge skal først og fremmest i uddannelse, dernæst i arbejde. Det kan vi godt kræve af dem, for der er masser af uddannelsestilbud på det ordinære marked. Det er uhyre vigtigt, at unge får en kompetencegivende
uddannelse - vigtigt for dem selv og for samfundet, siger Peter Rahbæk
Juel (S).

Indsatsen skal omfatte individuelt målrettede forløb til de unge, som de kan bruge - tilbud, som de ikke kan afslå - for hvis de gør det, falder der sanktioner i form af træk eller stop for kontanthjælpen.

- Vi vil gerne væk fra fire ugers jobkurser og andre , der ikke fører til, at de unge kommer i gang. Hvis der ikke er andet galt end ledighed, så skal de i uddannelse. Vi giver allerede mange unge pålæg om uddannelse - det skal vi gøre konsekvent fremover.

- Så er der dem, som har andre problemer fx misbrug eller psykiske sygdomme. De skal behandles og siden uddannes via særligt tilrettelagte forløb og evt. deltidsuddannelse, hvor de kan tage uddannelsen over længere end normeret tid, forklarer rådmanden.

Ens for alle er derimod brugen af sanktioner fremover, hvis den unge ikke møder op til uddannelsesstart, i jobtilbuddet, til samtalen eller behandlingen.

- Hvis den unge ikke overholder det, vi har aftalt, så skal de trækkes i kontanthjælpen - evt. kan vi stoppe den helt. Vi gør det allerede, men også det skal vi gøre konsekvent fremover. Sanktioner er ikke en straf - det er en hjælp til de unge, som har svært ved at motivere sig selv. Sanktioner
er således et redskab - og vel at mærke et redskab, der virker - til at komme i gang med en uddannelse eller beskæftigelse, lyder det fra rådmand Peter Rahbæk Juel.

Rådmanden understreger, at der allerede gøres meget for at få de unge i gang. De tilbydes vejledning til uddannelse, nogle pålægges uddannelse, og de ikke uddannelsesparate sendes i aktivering og får hjælp til jobsøgning. Unge med personlige og sociale problemer får tilbudt
virksomhedsrettede praktikker. Men de mange flere unge ledige i Odense fordrer, at indsatsen skærpes.

Den forstærkede indsats overfor unge kontanthjælpsmodtagere falder godt i tråd med den nye regerings politik, hvor en række nye tiltag vil give kommunerne større mulighed og råderum for at hjælpe de unge kontanthjælpsmodtagere. Især planen om at indføre et uddannelsespålæg op til det 30. år, hilser rådmanden velkomment.

Det nationale mål er, at 95 procent skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I Odense har 86 procent af de 24-årige en ungdomsuddannelse eller også er de i gang med én, viser en opgørelse fra maj 2011.

mou