Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Fratagelse af kontanthjælp fører ikke til job

Fratagelse af kontanthjælp fører ikke til job

Kontanthjælpsmodtagere kommer ikke i job, selv om de helt eller delvis får frataget den økonomiske støtte. Det viser ny undersøgelse fra AKF
3. NOV 2011 10.35

Kun ganske få kontanthjælpsmodtagere kommer i job, når kassen smækkes i på kommunekontoret. Ganske vist bliver mange kontanthjælps-modtagere selvforsørgende, når de mister støtten helt eller delvist. Men de klarer sig typisk på andre måder end ved at få et job, viser en undersøgelse fra AKF, Anvendt KommunalForskning.

- Undersøgelsen peger på, at det ikke er effektivt for det offentlige at få kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse ved at fratage kontanthjælpen, siger programleder i AKF, Dorte Caswell.

Selvforsørgelse - men uden job
Når kontanthjælpsmodtagere ikke lever op til kravene om rådighed, kan kommunen med hjemmel i loven om aktiv socialpolitik tilbageholde hele eller dele af kontanthjælpen.

Tidligere undersøgelser har peget på, at de økonomiske sanktioner har en positiv effekt i retning af at gøre de kontanthjælpsmodtagere, der befinder sig tættest på arbejdsmarkedet, selvforsørgende. Men AKF's undersøgelse viser, at fratagelsen af kontanthjælp ikke fører til job.

- Analysen kan ikke svare entydigt på, hvad de 'selvforsørgede' gør for at klare dagen og vejen, når de er blevet sanktioneret. Interview med kontanthjælpsmodtagere giver dog nogle indikatorer på hvilke handlemuligheder, de benytter sig af. Det kan eksempelvis være, at de tager lån hos venner, eller at de midlertidigt flytter ind hos familie eller venner. På længere sigt vender en stor del af de sanktionerede kontanthjælpsmodtagere tilbage til kontanthjælpssystemet, siger Dorte Caswell.

Unge mænd bliver frataget kontanthjælp
Undersøgelsen viser, at det især er unge mænd, som bliver frataget kontanthjælp. Unge under 25 år udgør således 42 pct. af alle de sanktionsramte. De fleste af dem har dansk oprindelse, er ugifte, har lavere uddannelse og ingen hjemmeboende børn.

- Når relativt mange unge sanktioneres, kan det tolkes sådan, at sanktioner ofte fra kommunens side ses som en måde at opdrage kontanthjælpsmodtagerne på, siger Dorte Caswell.

Generelt har visse kontanthjælpsmodtagere større sandsynlighed for at blive sanktioneret end andre. For psykisk syge og stofmisbrugere er sandsynligheden lavere end for andre, mens den for kontanthjælpsmodtagere, der er i behandling for alkoholafhængighed, er 30 pct. højere.

Undersøgelsen er baseret på kvalitative interview samt på statistiske oplysninger om godt 135.000 personer, der modtog kontanthjælp i første kvartal af 2010. Heraf blev knap 15.000 sanktioneret.