Odense guider til digital dannelse

KORT NYT24. JUN 2021 10.02

ODENSE: Flere end 25.000 forældre i Odense får en besked i e-Boks om, hvordan de bedre kan kommunikere med deres børn om færden på nettet. Kommunen har fået forældres bedste tips og samlet dem, så de nu kan komme flere forældre til gavn. En spørgeskemaundersøgelse, kommunen gennemførte, viste nemlig, at halvdelen af forældrene ikke vidste, hvor de unge færdes på nettet, og 40 pct. er usikre på, hvordan de skal håndtere det digitale liv.

Rådene går både direkte til forældrene og på, hvordan man er en sund digital familie med afgrænsede aftaler, rutiner, og at være et godt eksempel som forælder.

- Det er for mange en ny virkelighed, som forældre og børn skal lære at navigere i sammen. Undersøgelsen viser tydeligt, hvor vigtigt det er, at vi taler med hinanden både om det gode og sjove men også det, der er svært, og hvor man har brug for hjælp til at navigere, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

ibs