Odense-forsøg: Ældre og pårørende skal bedømme hjemmehjælpere

Feedback-system skal anerkende godt arbejde - i første omgang i et pilotprojekt.

ODENSE: Når en kommunal medarbejder er ude hos en borger, skal borgeren efter endt besøg evaluere medarbejderens udførelse af opgaven.

Sådan lød et forslag fra Venstres Claus Houden i Odenses ældre- og handicapudvalg. Og selv om der ikke var opbakning i udvalget til at gennemføre det fuldt ud, som han havde tænkt sig, endte det i et kompromis, hvor forvaltningen skal afdække muligheden for at lave en model, hvor man kan måle på borgerens oplevelse af tryghed og kontinuitet i et enkelt pilotprojekt.

Ifølge Claus Houden er der tre formål med et feedback-system, fremgår det af mødereferatet: Det gode arbejde skal anerkendes, der kan skabes rollemodeller, og der sikres høj faglig kvalitet.

Flertal: For vidtgående

Flertallet i udvalget var enige med Venstre i, at der er behov for en model, hvor borgerne får mulighed for at vurdere medarbejdernes arbejde, og hvor medarbejderne oplever systemet som en hjælp til at udvikle den faglige kvalitet og forbedre arbejdsmiljøet. Men flertallet frygtede, at det vil være meningsløst at lave et feedback-system efter hvert besøg.

- Det minder for meget om en smiley-ordning efter et besøg hos Elgiganten, hvor man skal trykke rød, gul eller grøn alt efter, hvordan oplevelsen var i dag. Det er ikke en måde at styre og lede en offentlig organisation på. Og jeg tror ikke på, det kommer til at skabe bedre medarbejdertrivsel eller gør det lettere at fastholde eller rekruttere medarbejdere, siger rådmand Brian Dybro (SF) til Fyens Stiftstidende.

Pilotprojektet, hvor feedbacken nu skal afprøves, er et forsøg med faste tværfaglige teams, som er inspireret af den hollandske Buurtzorg-model, hvor de ældre skal møde færre forskellige medarbejdere - en model, som også er eller bliver afprøvet i en række andre kommuner. I Odense sættes projektet i gang til oktober.

Ifølge Fyens Stiftstidende havde Ældrerådet foreslået en brugerundersøgelse i tilknytning hertil, og det ønske bliver nu konverteret til et forsøg med et feedbacksystem. Claus Houden erklærer sig tilfreds med, at ideen nu afprøves, og han håber, at den senere kan udvides til fx feedback på ældremaden.

Forvaltningen forventer at kunne præsentere udvalget for en mere præcis feedback-model til oktober.

ak