Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Odder: Tilsynsrapport frikender privat pasningsordning

Siden den 20. april har den private pasningsordning Myretuen været under skærpet tilsyn efter en række klager mod pasningsordningen

ODDER: Nu foreligger der en rapport om tilsynet, der dels er varetaget af en ekstern konsulent, dels af Odder Kommune. Tilsynsrapporten har nu været forelagt for politikerne i Børn, Unge og Kulturudvalget, og politikerne tog dels rapporten til efterretning, dels godkendte man rammerne for de fremtidige tilsyn. Det skriver Odder Kommune.

Det eksterne tilsyn har ikke taget stilling til de klager, der fremkom i foråret, men forholder sig alene til de nuværende forhold, og i rapporten bliver det konkluderet, 'at indsatsen overfor børnene i Myretuen er ansvarlig. Myretuen besidder en rummelighed overfor både børn, forældre og medarbejdere, som gennem struktur og vilje giver plads til særlige behov og hensyn'.

Endelig konkluderer det eksterne tilsyn, 'at indskærpelsen af kravene i det skærpede tilsyn har højnet kvaliteten i tilbuddet'.

Mangler overskuelighed
Det eksterne tilsyn har også set på de administrative forhold, og her vurderes det, 'at der på nogle områder mangler gennemskuelighed i administrative forhold, for eksempel i forhold til, hvem der er ansat, hvem der er vikar, og hvordan kompetencefordelingen er fordelt i forhold til ansattes og ikke-ansattes funktioner og ansvarsområder.'

'Dette giver grobund for usikkerhed og berettiget tvivl om, hvorvidt andre forhold er administrativt i orden, om alle forhold præsenteres, eller om der tilbageholdes informationer, som har betydning for driften af tilbuddet, skriver tilsynet i rapporten.

Tilsynet anbefaler derfor, at Odder Kommune opstiller nogle præcist formulerede kriterier for samarbejde, 'således at krav og retningslinjer, som stedet forventes at efterleve, er tydelige og ikke til at misforstå.'

Kulturdirektør Gerda Pedersen er glad for konklusionerne i tilsynsrap-porten:

- Det er meget glædeligt, at det skærpede tilsyn viser, at forholdene for børnene i Myretuen er gode. Tilsynsrapporten tager ikke stilling til hvordan forholdene har været tidligere, men vi har nu en sikkerhed for at forholdene i dag er gode', siger hun.

Hun hæfter sig desuden ved, at tilsynet har peget på, at Myretuen har nogle problemer på det administrative niveau.

- Vi vil derfor sikre at tilsynets anbefalinger bliver indarbejdet i de fremtidige rammer for tilsyn', siger Gerda Pedersen.

Har pligt til at handle
Kulturdirektøren tilføjer, at Odder Kommune handlede rigtigt, da man i foråret besluttede sig for at undersøge en række klagepunkter.

- Odder Kommune er tilsynsmyndighed for private pasningsordninger, og når der fremkommer klager, er det vores pligt at handle, ellers kan man med rette klandre os for at have svigtet. Derfor er jeg glad for, at rapporten konkluderer, at forholdene er blevet bragt i orden - nu har vi et godt grundlag for det videre samarbejde mellem Myretuen og Odder Kommune', konstaterer Gerda Pedersen.

Den private pasningsordning Myretuen passer børn i alderen 0 til 2 år, og man har søgt om godkendelse som privat institution, så man også kan passe børn på 3 år og derover. Der har derfor gennem længere tid været bygget på stedet.

Forvaltningens behandling af denne ansøgning kan gå i gang, når der foreligger en ibrugtagningstilladelse af byggeriet. Denne godkendelse afventer imidlertid, at håndværkerne bliver færdige med byggeriet.

mou