dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
Odder prøver at skaffe mere ø-støtte

Odder prøver at skaffe mere ø-støtte

Repræsentanter var tirsdag på Christiansborg, hvor de havde foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer

ODDER / FOLKETINGET: Formålet med turen var at oplyse udvalgets medlemmer om den skæve fordeling af støtten til de 27 danske ø-kommuner. Odder Kommunes delegation bestod af borgmester Elvin J. Hansen (A), byrådsmedlem Hanne Broe (Kultur- og Miljølisten) og to embedsmænd.

- Udvalgets medlemmer kan godt se problemet, og selv om de ikke har lovet noget, ser jeg optimistisk på mulighederne for, at vi kan få et større tilskud fra staten til Tunø. Ellers får Tunø svært ved at udvikle sig i fremtiden, siger Elvin J. Hansen.

- Odder Kommune modtager i dag 2,1 mio. kr. i ø-støtte, men hvis man sammenligner Tunø med øer af nogenlunde samme størrelse og sejltid, så kan enhver se, at vi får alt for lidt, siger borgmesteren.

Han henviser til øer som Endelave, Omø og Femø, hvor 'ejer-kommunerne' får tre gange så mange penge i ø-støtte i forhold til Odder kommune. 
 
- Vi har ikke bedt om at få vores støttebeløb tredoblet, men hvis vi kan få støtten forhøjet med 2,3 mio. kr., vil vi kunne lave en fornuftig drift af Tunøfærgen med flere daglige afgange, så det bliver muligt for folk på Tunø at have et arbejde på fastlandet.

Også gerne til en helt ny færge
De andre øer har otte afgange i løbet af dagen fra morgen og til sen aften, hvilket kræver to besætninger, her bør vi have både morgen og aften afgange, siger han.

Borgmesteren tilføjer, at han udover de ekstra 2,3 mio. kr. også gerne ser, at støtten bliver forhøjet med yderligere 950.000 kr., så Odder Kommune hvert år kan hensætte penge til bygning af en ny færge, når det bliver aktuelt.

- I princippet får vi disse penge til hensættelser allerede i dag, men økonomien er så stram, at alle pengene går ind i driften, og det går jo ikke i længden. Den dag, der skal bygges en ny færge, kommer regningen, siger han.

Elvin J. Hansen understreger, at han ikke er ude på at tage penge fra andre kommuner.

- Jeg ser helst, at statens pulje til ø-kommunerne bliver forhøjet med det beløb, som vi mangler. Der skal ikke være slagsmål mellem kommunerne om dette, det må være en statsopgave at fordele pengene. Jeg betragter Tunøfærgen som en landevej til og fra fastlandet, og det må være staten, der sørger for, at denne forbindelse er tidssvarende. Under alle omstændigheder er det vel fair nok, at man - nu fire år efter kommunalreformen - kigger på, om støtteordningen er blevet udregnet på et korrekt grundlag. Som jeg ser den, er den ikke retfærdig.

Udviklingen skal vendes
Borgmesteren slår fast, at det er nødvendigt at vende udviklingen på Tunø.

- Øen bebos i overvejende grad af pensionister og efterlønsmodtagere, og gennemsnitsalderen er 55 år. Der er kun ganske få erhvervsdrivende, og det er ikke muligt at pendle.

- Sidste år lavede tunboerne en meget visionær udviklingsplan - Tunø i balance - en plan, som Odder Kommune bakker op om. Udviklingsplanen er i høj grad afhængig af flere færgeafgange, og antallet af færgeafgange er i høj grad afhængig af statstilskuddet, derfor er det tvingende nødvendigt, at man fra statens side giver et større tilskud, fastslår borgmesteren.

mou