Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nyt psykiatrisygehus i Aabenraa godkendt

Om knap et års tid tages det første spadestik, og indenfor tre år vil et helt nyt 20.000 kvadratmeter stort psykiatrisygehus stå klar
25. OKT 2011 9.47

AABENRAA: Det nye psykiatrisygehus, der vil stå klar i Aabenraa i 2014, vil være kendetegnet ved en fælles akutindgang og ved at samle flere af regionens psykiatriske aktiviteter. Samtidig vil værdier som tilgængelighed, sammenhæng og tryghed være omdrejningspunkt. Værdierne vil også blive materialiseret igennem byggeriet. I går blev byggeprogrammet godkendt af regionsrådet.

Byggeriet vil samle psykiatriske funktioner fra Augustenborg og Haderslev samt børne- og ungdomspsykiatriske senge fra Kolding. Byggeriet vil afspejle tilgængelighed, tryghed og være med til at sætte patienten i fokus. Det nye psykiatriske sygehus bliver i den sammenhæng tænkt sammen med det somatiske sygehusbyggeri i Aabenraa.

Blev fremrykket fire år
- Nu har vi taget det næste store skridt mod et nyt og fremtidssikret psykiatrisygehus i Aabenraa. Det er glædeligt, og jeg hæfter mig også positivt ved, at regionsrådet i sin tid fik fremrykket byggeriet, så det nu står færdigt i 2014 i stedet for 2018, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Psykiatrisygehuset i Aabenraa var oprindeligt planlagt til at stå færdigt i 2018. I regionsrådets 2010-vækstpakke lykkedes det at finde penge til at fremrykke projektet, så det nu kan stå færdigt i 2014 – enkelte funktioner allerede i efteråret 2013.

Fremtidssikret psykiatri- og akutsygehus
Det psykiatriske sygehus i Aabenraa vil få plads til 115 sengeliggende patienter indenfor henholdsvis almen-, geronto-, (ældrepsykiatri) og børne- og ungdomspsykiatri. Samtidig vil psykiatrisygehuset blive tænkt sammen med det nye akutsygehus i Aabenraa, der skal dække hele det sønderjyske område.

- Med den fælles akutmodtagelse vil vi sikre, at borgerne tilses af eksperter med det samme og hurtigst muligt får en diagnose. Der vil være speciallæger til stede på sygehuset døgnet rundt, siger midlertidig formand for psykiatriudvalget, René Lundegaard (DF).

Fælles indgang
Psykiatrien vil blive integreret i den fælles akutmodtagelse (FAM), så borgerne sikres én indgang til akutbehandling. I FAM vil speciallæger stå klar med hjælp fra både det psykiatriske og somatiske område.

Projektet forventes at koste knap 480 mio. kr. Byggeriet foretages i to etaper og begynder midt i 2012. Det forventes at stå helt færdigt i 2014.

jos