DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Nyt kraftcenter til svage esbjergensere

Nyt kraftcenter til svage esbjergensere

Esbjerg Kommune går nye veje for at hjælpe svage borgere
7. MAR 2012 10.09

ESBJERG: Borgere med fysisk, psykisk, social eller sensorisk funktionsnedsættelse, kan nu se frem til at få særlig støtte, hvis de har bopæl i Esbjerg Kommune. Kommunen har således lanceret en konkret handlingsplan, en såkaldt masterplan, der detaljeret beskriver, hvordan kommunen kan blive endnu bedre til at hjælpe disse borgere med at leve et så almindeligt liv som muligt. Et vigtigt led i denne Masterplan er også et nyt Kraftcenter, der blev taget i brug 1. januar.

Kraftcenteret er et særligt tilbud til den enkelte borger, der her kan få hjælp til stort og småt. Kraftcentret skal ligeledes medvirke til at oplære og træne borgeren, så den enkelte får meget bedre muligheder for at klare mange af livets gøremål selv, uanset om man bor i en beskyttet bolig eller i egen bolig.

- Vores masterplan sætter helt nye rammer for samarbejdet med borgerne. Den beskriver, hvordan vi vil hjælpe mennesker med fysiske, psykiske, sociale og sensoriske funktionsnedsættelser, til at leve et mere almindeligt liv. For kommunen betyder det blandt andet, at alle afdelinger og medarbejdere i Social & Tilbud skal arbejde endnu tættere sammen. De svage borgere er det centrale omdrejningspunkt, og vores mål er at hjælpe borgerne så tidligt og så effektivt som muligt, siger formanden for Socialudvalget, Henrik Vallø (K).

Masterplanen skal sikre, at organisationen bliver nytænkende, dokumenteret, effektivt, simplere og sammenhængende.

Mindst mulig indgriben
- Masterplanen er en helhedsplan, som er blevet til i en proces, hvor der er blevet formuleret et sæt principielle sigtelinjer for den fremtidige opgaveløsning i Social & Tilbud. Sigtelinjerne omhandler bl.a. at der skal foretages en tidlig belysning af borgerens problemstillinger og få dem identificeret, i forhold til hvilken social indsats borgeren har brug for, samt at det tilstræbes, at der iværksættes en særlig koordineret indsats mellem borgeren og de relevante aktører i borgerens forløb.

Herudover omhandler sigtelinjerne, at borgeren skal have det bedst mulige tilbud med mindst mulig indgriben, så borgeren bevarer størst mulig kontrol over eget liv. Borgeren skal føle sig som en del af samfundet på lige fod med andre, siger Britta Martinsen, der er chef for Social & Tilbud.

Det bliver nu de professionelles opgave sammen med borgeren at se mulighederne, og derefter målrettet og læringsorienteret at samarbejde med borgeren hen imod disse muligheder. Der arbejdes ligeledes med, at få masterplanens målsætninger til at slå igennem i den nye organisation. Det betyder blandt andet at de mange enkeltstående enheder, nu skal arbejde meget tættere sammen med den enkelte borger som fælles omdrejningspunkt.

I Esbjerg Kommune bor der ca. 2670 borgere, som har en fysisk, psykisk, social eller sensorisk funktionsnedsættelse, der bevirker, at de oplever større eller mindre vanskeligheder med at få hverdagslivet til at fungere. Det betyder, at mulighederne for deltagelse i hverdagens almindelige praktiske gøremål og i arbejdslivet er vanskeliggjort, og at det almindelige fritidsliv tilsvarende kan være svært tilgængeligt.

Målgruppen adskiller sig fra den øvrige befolkning ved dens funktionsnedsættelser, men ellers ligner borgerne i målgruppen alle andre hvad angår ønsket om at leve et godt hverdagsliv med familie, venner, arbejde og fritidsliv.