Nyt center skal bremse væksten i antallet af svært overvægtige

Nu går Nationalt Center for Overvægt i luften på Aarhus Universitetshospital.
22. JAN 2020 9.28

MIDTJYLLAND: Et nyt videncenter på Aarhus Universitetshospital skal samle og videreformidle viden om behandling og forebyggelse af svær overvægt. Centret bliver nu en realitet med ti mio. kr. fra finansloven.

Fra 2010-2017 er antallet af voksne danskere med svær overvægt steget fra 13,6 til 16,8 pct. af den samlede befolkning. Samtidig er 3-4 pct. af alle børn og unge svært overvægtige. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsens nationale sundhedsprofil fra 2017. 

De mange ekstra kilo på sidebenene står desværre ikke alene. Med svær overvægt stiger risikoen for at udvikle eksempelvis hjertekarsygdom, type 2-diabetes og kræft. 

Derfor har Folketinget med finansloven for 2019 afsat ti mio. kr. i perioden 2020-2023 til etablering af centeret, som skal bidrage til at styrke den nationale indsats mod svær overvægt hos børn, unge og voksne. Sundheds- og Ældreministeriet har netop givet det endelige tilsagn til etablering af centret på Aarhus Universitetshospital i tilknytning til Steno Diabetes Center Aarhus.

Fokus på stigmatisering
Den centrale opgave for Nationalt Center for Overvægt bliver at samle og formidle viden fra både ind- og udland med fokus på de mange forebyggelses– og behandlingsindsatser, der foregår rundt omkring i landets regioner, kommuner og ved de praktiserende læger.

- Hvis vi som samfund skal lykkes med at bremse væksten i antallet af danskere med svær overvægt, skal vi blive klogere på de indsatser, der allerede eksisterer og identificere dem, der virker.

Det siger Jens Meldgaard Bruun, overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus og professor ved Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin. Og nu også lægefaglig leder af Nationalt Center for Overvægt.

- Vi mangler især viden om, hvordan vi bedst muligt forebygger og behandler svær overvægt hos børn og unge. Hvis et barn går ind i ungdommen med alt for mange ekstra kilo, øges risikoen betydeligt for type 2-diabetes, hjertekarsygdom og for tidlig død. Hvis barnet derimod opnår normalvægt inden ungdommen, mindskes denne risiko betydeligt. Et andet og vigtigt mål med at behandle overvægt hos børn og unge er at begrænse den stigmatisering og psykologiske belastning, som overvægt ofte medfører i den aldersgruppe, siger Jens Meldgaard Bruun. 

Fakta om Nationalt Center for Overvægt 

  • Med aftalen for finansloven 2019 er der afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023 til en sundhedspulje til indsatser på sundhedsområdet. Heraf er der afsat 10 mio. kr. i perioden 2020-2023 til etablering af et Nationalt Center for Overvægt.
  • Nationalt Center for Overvægt skal indsamle viden og erfaring med behandling og forebyggelse af svær overvægt, skabe et nationalt overblik over eksisterende indsatser samt løbende videreformidle og yde rådgivning til relevante aktører.
  • Målet er at bremse væksten i antallet af svært overvægtige.

Overvægt i Danmark 

  • Omkring 900.000 danskere er i dag svært overvægtige, og tallet er stigende.
  • Antallet af svært overvægtige voksne danskere er fra 2010-2017 steget fra 13,6 til 16,8 pct. af den samlede befolkning. 3-4 pct. af alle børn og unge har svær overvægt.
  • I Danmark er der 630 flere dødsfald om året blandt voksne med svær overvægt (BMI ?30) end blandt voksne med et BMI mellem 20-30.
  • Behandling og pleje af svært overvægtige koster samfundet 1,8 mia.  kr. ekstra om året. Hertil skal lægges ekstra omkostninger på 10,4 mia. kr. om året ved tabt produktion.

Kilde: Danskernes sundhed – den nationale sundhedsprofil 2017 (Sundhedsstyrelsen).

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt