Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Fejø.
Foto: Martin Fyhn Lykke Lladó, Ritzau Scanpix

Nye støttemidler sikrer lavere husleje på småøer

Beboere i en række almene familieboliger på de danske småøer får billigere i husleje som følge af ny pulje. Det skal være mere attraktivt at bosætte sig på småøerne, mener indenrigs- og boligministeren.
28. FEB 2021 16.32

Over hele landet er der behov for gode og billige boliger, som kan tiltrække en bred del af befolkningen. Det gælder også på de mange danske småøer, hvor der er efterspørgsel på lejeboliger af god kvalitet og til rimelige huslejer. Nu vil en ny pulje på 6,1 mio. kr. frem til 2026 gøre det muligt at sætte den månedlige husleje ned i almene familieboliger på de danske småøer.

- Det er utrolig vigtigt, at vi gør det attraktivt for ganske almindelige familier at bosætte sig på småøerne. Regeringen har en klar målsætning om at skabe udvikling og positiv aktivitet i alle egne af Danmark, og at sikre billige kvalitetsboliger til skønne småøer som Fur, Anholt, Fejø, Femø og Sejerø er et væsentligt skridt på vejen til at nå den målsætning, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S).

Den nye pulje til huslejenedsættelse er en udløber af Grøn Boligaftale 2020, hvor et flertal bestående af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, Enhedslisten, SF, Alternativet og løsgænger Sikandar Siddique blev enige om at afsætte en pulje på seks mio. kr. fra Landsbyggefonden til huslejenedsættelser i eksisterende almene boliger på småøerne.

De berørte kommuner med småøer har i januar i år haft mulighed for at ansøge om puljemidlerne. Bolig- og Planstyrelsen har modtaget ansøgningerne og nu vurderet dem i forhold til de opstillede prioriteringskriterier.

Det betyder, at i alt 54 almene familieboliger nu kan få del i midlerne til lejenedsættelse - 33 boliger på Fur, 4 på Anholt, 10 på Fejø, 3 på Femø og 4 på Sejerø. Det svarer til lidt over halvdelen af det samlede antal almene familieboliger på de danske småøer. Tilskuddet udgør årligt 20.239 kr. per bolig (2021-prisniveau) og løber frem til og med 2026.

eo