Nye regler kan lade kommuner se bort fra klager mod kystsikring
Jyllinge Nordmark, januar 2019.
Foto: Philip Davali, Ritzau Scanpix

Nye regler kan lade kommuner se bort fra klager mod kystsikring

Bredt folketingsflertal står bag aftale om ny lovgivning, der vil komme Jyllinge Nordmark til undsætning.
17. DEC 2019 15.42

Et bredt flertal i Folketinget er enige om en aftale, der skal gøre det lettere for kommuner at etablere større kystbeskyttelsesanlæg de steder, hvor der er store samfundsmæssige hensyn på spil. Aftalen er indgået mellem alle Folketingets partier undtaget Enhedslisten og Nye Borgerlige og ventes udmøntet i lovgivning inden sommer.

Det er blandt andet kystbeskyttelsesloven, der skal ændres, så kommuner i helt særlige tilfælde kan søge om lov til at fjerne klageadgangen i visse tilfælde og under bestemte forudsætninger. Et lovforslag vil blive sendt i høring allerede inden jul.

- Vi ændrer ikke ved, at man som udgangspunkt kan klage over tilladelser til kystbeskyttelse, men vi vil ændre loven, så det bliver muligt at gøre en undtagelse i særlige situationer, sådan at kystbeskyttelsesprojekter, der skal beskytte mange grundejere på en gang, ikke bliver væsentlig forsinket som følge af klage, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Klageretten kan kun fjernes, hvis der er sandsynlighed for gentagne oversvømmelser og/eller erosion inden for en kort årrække. Der kan også være væsentlige private eller offentlige værdier, der er truede, herunder risiko for menneskers fysiske eller psykiske sundhed. Kommunen vil stadig skulle gennemføre partshøringer forud for tilladelsen, og der ændres heller ikke på de hensyn, der skal tages til naturen.

Den politiske aftale og den kommende lovgivning adresserer direkte en sag ved Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord. Her har enkelte klager fået bremset et større projekt, der skal sikre området mod oversvømmelser.

Enkelte lokale har dog klaget over, at det planlagte dige skal være på 240 centimer og ikke som de ønsker 220 centimeter. Deres klager har haft opsættende virkning på arbejdet, der derfor ikke er færdiggjort.

mk

Se aftalen.

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev