Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Nye midler til svage borgere i Hovedstaden

Nye midler til svage borgere i Hovedstaden

50 mio. kr, skal bruges på udsatte grupper og forbedre samarbejdet mellem region og kommuner
16. APR 2012 12.00

HOVEDSTADEN: Efterfødselssamtaler til kvinder med sociale eller psykiske problemer og et gadeteam, som skal hjælpe hjemløse med psykiske lidelser.
Det er to af de konkrete projekter, som regionsrådet i Region Hovedstaden netop har givet støtte til fra en pulje, som skal hjælpe socialt udsatte grupper i et samarbejde med regionens kommuner.

Regionsrådet har i budget 2012 afsat puljen på 50 mio. kr. hvert år frem til år 2015 til at udbygge og etablere aktiviteter for svage borgere i samarbejde med kommunerne. 4,6 mio. kr. er allerede udmøntet i 2012.

Sårbare ældre og nyfødte
De går blandt andet til en særlig udredningsenhed i samarbejde med Københavns Kommune, som på Bispebjerg Hospital skal forebygge indlæggelse af sårbare ældre over 65 år. Ved brug af seks særlige pladser på hospitalet skal kommunale sygeplejersker vurdere de ældre, så de undgår indlæggelser. Projektet starter 1. august.

Et andet projekt handler om efterfødselssamtaler for kvinder med sociale, medicinske og psykiatriske problemer i deres eget hjem med en jordemoder. Gruppen svarer til ca. 10 pct. af de fødende i Region Hovedstaden, og formålet er at få afklaret problemer og konsekvenser for moder, barn og familie på kortere og længere sigt inden for den første måned efter fødslen. Samtalerne koordineres med sundhedsplejen i kommunerne. Projektet starter 1. september.

Herudover oprettes der projekter med tilbud om hjælp til bedre kostvaner til gravide overvægtige og et psykiatrisk gadeplansteam. Projektet starter 1. august.

Lover godt for fremtiden
Formanden for den tværgående politiske arbejdsgruppe nedsat af regionsrådet i Region Hovedstaden, Lise Müller (SF), mener, at de fire udvalgte projekter viser, hvor stor en betydning, puljen på de 50 mio. kr. kan få over for de svage grupper:

- Vi kan række ud med en bred indsats og ændre livet i en positiv retning for udsatte borgere i en situation, hvor de har brug for hjælp og støtte.

Formanden for arbejdsgruppen er desuden glad for, at puljen sætter ind over for social ulighed.

- Den sociale ulighed er en af de største udfordringer, vi har i regionen. Det gør vi noget ved nu med den her pulje, via det samarbejde med kommunerne, som er absolut nødvendigt for at komme problemerne til livs. Det lover godt for fremtiden, siger Lise Müller.

De resterende 45,4 mio. kr. i 2012 fra puljen til at støtte udsatte borgere i Region Hovedstaden gives til de næste udvalgte projekter på regionsrådsmødet den 19. juni.

Fakta om puljen:
- Puljen til udsatte borgere i Region Hovedstaden indgår i budgetårene 2012-2015 med 50 millioner kroner per år.
- Der er på forhånd udpeget 6 indsatsområder, og alle projekter skal være fælles mellem region og kommuner.
- Den tværgående politiske arbejdsgruppe nedsat af regionsrådet skal for at finde de bedste projekter inddrage kommuner og frivillige organisationer i det forberedende arbejde.
- Kommunerne, der deltager i projekterne, skal bidrage med f.eks. personale eller lokaler.
- De udvalgte projekter forventes at løbe over to til tre år.

lcl/krn