Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nye midler ind mod pukkel af miljøklagesager

Ekspertudvalg foreslår reform - bl.a. en taskforce til at høvle 2500 gamle sager væk
18. MAJ 2011 15.27

Ingen skal vente i årevis på en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet. Det har været opgaven for et hurtigt arbejdende ekspertudvalg, der blev nedsat som en del af finanslovsaftalen 2011. Miljøministeren har i dag modtaget afrapporteringen fra ekspertudvalget, der indeholder et katalog af konkrete anbefalinger og skitser til en langsigtet reform, lyder det fra ministeriet.

I Natur- og Miljøklagenævnet ligger der omkring 2.500 klagesager og venter på en afgørelse på trods af, at der på de tre seneste finanslove er afsat ekstrabevillinger på 64,4 millioner kroner til nedbringelse af sagspukler. Samtidig har der de senere år været en stigning i antallet af klagesager på nogle områder, som for eksempel klagesager på husdyrområdet.

Formanden for ekspertudvalget direktør Ole Kjær siger:
- Vi har haft fokus på den store pukkel af klagesager, som har ført til meget lange sagsbehandlingstider for blandt andet dambrugere og landmænd. Vores anbefalinger går derfor primært på at bringe sagsbehandlingstiden i klagesagerne ned. Udvalgsarbejdet er foregået i fortrinligt samarbejde med Miljøministeriet og Natur- og Miljønævnet.

Taskforce skal høvle puklen væk
Ekspertudvalget anbefaler blandt andet, at der hurtigst muligt bliver etableret en særlig taskforce i Natur- og Miljøklagenævnet, der får til opgave at færdigbehandle puklen af verserende klagesager efter husdyrgodkendelsesloven. Det vil betyde, at sagspuklen kan fjernes med udgangen af 2012.

Andre forslag kræver lovændringer, som eksempelvis, at miljøministeren får mulighed for at fastsætte maksimale sagsbehandlingstider for hele eller dele af klagesagsbehandlingen.

Derudover kommer ekspertudvalget med anbefalinger, som retter sig mod at skabe bedre muligheder for, at Natur- og Miljøklagenævnets kan optimere sit ressourceforbrug i sagsbehandlingen. F.eks. anbefaler udvalget, at nævnet får mulighed for at tilskære klagesagen og - efter en konkret vurdering - at afvise at behandle sager, der har uvæsentlig betydning for natur- og miljøbeskyttelsen.

Godt med radikale forslag
Miljøministeren glæder sig over, at ekspertudvalget er gået fordomsfrit til opgaven og har leveret en palet af operationelle og effektfulde initiativer.

- Ekspertudvalget er på mindre end et halvt år lykkedes med at levere en grundig analyse af udfordringerne i det nuværende klagesystem. Analysen viser med al tydelighed, at der er en række muligheder for at iværksætte nye målrettede initiativer i forhold til Natur- og Miljøklagenævnet for at sikre mere effektive rammer for klagesagsbehandlingen, siger miljøminister Karen Ellemann (V) og fortsætter:

- Regeringen vil nu arbejde videre med de enkelte anbefalinger, med henblik på at tage stilling til, hvilke af anbefalingerne der skal implementeres og i hvilket tempo.

ka