Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Nye kedelige rekorder for lukkedage

Seks ud af 10 kommuner har i år mere end 10 lukkedage. I 2010 var det fire ud af 10 kommuner
15. AUG 2011 6.14

Kommunernes brug af lukkedage fortsætter med at sprede sig. 2011 slår ifølge den nyeste opgørelse tidligere kedelige rekorder.

43 pct. af kommunerne har mindst 15 lukkedage mod 22 i pct. i 2010.

14 pct. af kommunerne har mindst 20 lukkedage mod 10 pct. i 20210.

Alt i alt stigninger i en størrelsesorden som er ude af trit med samfundets og familiernes ønsker og behov, lyder det fra Projekt Børnenepasning, der har genemført opgørelsen.

Kommunerne angiver ofte at de indfører lukkedage, fordi det er den mest nænsomme måde at spare penge på. Men undersøgelser viser at besparelserne er minimale eller helt fraværende, og samtidig er det til stor skade for fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og i familierne.

Både regering og opposition har meldt ud, at denne udvikling er uacceptabel og at antallet af lukkedage bør nedbringes eller helt afskaffes. En opfattelse, som arbejdsmarkedets parter deler.

Ifølge reglerne kan kommunerne indføre lukkedage, hvis der er et 'lavt fremmøde'. Men det er op til kommunerne at definere, hvad der er lavt fremmøde. Mange kommuner er af den opfattelse, at der er et lavt fremmøde, hvis det bare er under 50 pct. af de indskrevne børn som kommer.

Muligheden for at få passet sine børn er en forudsætning for en mobil og fleksibel arbejdsstyrke, for ligestilling mellem kønnene og for en balance mellem familie- og arbejdsliv.

ka

Foto: http://www.flickr.com/photos/dpworks/with/5797480514/