DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Nye erhvervsklynger når ud i landet - på nær Region Sjælland

Nye erhvervsklynger når ud i landet - på nær Region Sjælland

Der er udpeget 14 nye erhvervsklynger - men ingen i Region Sjælland. Direktør mener, at chance forspildes.
2. OKT 2020 6.01

Der er udpeget 14 nye erhvervsklynger, der skal fungere som netværk mellem mindre virksomheder og vidensinstitutioner inden for et fag, oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet.

De nye klynger er ifølge uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) med til at skabe en bedre fordeling i Danmark. I juni udtrykte hun bekymring over, at de fleste ansøgere ville ligge i København, og derfor glæder resultatet hende.

- Vi har et stærkt erhvervsliv i hele Danmark. Det skal de nye klynger være med til at støtte op om ved at danne bro mellem forskningsmiljøer og virksomheder, udtaler hun i meddelelsen.

I perioden 2021-2024 skal de nye klynger skabe samarbejder mellem forskere og virksomheder og få mere innovation ud i samfundet. Det skal de gøre inden for danske styrkeområder. Det er områder som miljø, energi og det maritime område.

Forspildt mulighed

Selv om erhvervsklyngerne nu er bredere fordelt, er der ingen af de nye klynger, der ligger i Region Sjælland. Det ærgrer Mads Vázcy Kragh, der er direktør for Erhvervshus Sjælland. Det er et af landets syv erhvervshuse, der på tværs af kommuner tilbyder virksomheder sparring.

Han mener, at regeringen forspilder muligheden for at udnytte regionens potentiale for at bidrage til den grønne omstilling i byggeriet.

- Her i regionen har vi landets største andel af byggevirksomheder, og det giver en styrke og en alsidighed inden for byggesektoren, som er svær at matche i resten af Danmark, udtaler han i en meddelelse.

Med de nye erhvervsklynger er der i alt omkring 60 repræsentationer i hele landet. 14 af dem er i hovedstaden.

Klyngerne finansieres årligt med 160 mio. kr. De kommer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Ritzau

Se kort over klyngerne.